O optimalizácii pre vyhľadávače už bolo povedané takmer všetko. V článkoch, knihách, videách či na konferenciách mnohí prezentovali rôzne „overené” SEO tipy a triky. Vieme, ako fungujú algoritmy vyhľadávačov z teoretického hľadiska a vieme, čo treba urobiť, aby sme zlepšili pozície webov a zvýšili ich návštevnosť.

Keď však chceme uspieť v organike, nestačí iba teória.

Kľúč k efektívnym výsledkom je v implementácii teoretických poznatkov do praxe správnym spôsobom a v správnom čase. Práve k tomu nám môže pomôcť správne nastavená SEO stratégia.

Nižšie si prejdeme, čo všetko musíte zvážiť pred návrhom správnej stratégie. Venovať sa budeme aj pilierom, o ktoré by ste mali oprieť konkrétne SEO aktivity pri strategickom plánovaní.

Vytvorte si komplexný prehľad

SEO stratégia predstavuje plán aktivít, ktorý zahŕňa a adresuje tie najdôležitejšie nedostatky webu z pohľadu SEO. Cieľom zapracovania týchto aktivít je zlepšenie pozícií vo výsledkoch vyhľadávania na konkrétne kľúčové slová a tým pádom dosiahnutie vyššej organickej návštevnosti.

Takýto plán musí byť vytvorený na mieru konkrétnemu webu. Každý web je totiž svojím spôsobom unikátny a predstavuje jedinečnú kombináciu nedostatkov.

Správna SEO stratégia by mala ísť ruka v ruke s realistickým nastavením cieľov (tzv. KPI), ktoré slúžia na vyhodnotenie výsledku stratégie ako celku a tiež ako referenčný bod, na základe ktorého viete odhadnúť, či sú ciele priebežne splniteľné alebo nie.

Skôr než zvolíte správne SEO aktivity pre váš projekt a nastavíte vhodný harmonogram a postupnosť krokov, potrebujete získať dostatok vstupných údajov.

Viete ich získať nasledovne:

1. Hĺbkový audit aktuálneho stavu webu.

Na to, aby ste vedeli pripraviť čo i len krátkodobý plán aktivít, ktorý by mal priniesť aj želaný efekt, musíte poznať aktuálny technický aj obsahový stav webu. Práve tieto dôležité informácie vám môže poskytnúť hĺbkový SEO audit, ktorý mapuje jeho najdôležitejšie technické a obsahové nedostatky.

V rámci technickej časti by ste sa mali zamerať (nielen) na: 

 • štruktúru a správnosť nastavení existujúcich URL adries na webe,
 • SSL certifikát a zabezpečenie webu,
 • správne nastavenie presmerovania medzi URL adresami s duplicitami,
 • správne nastavenie kanonizácie naprieč webom,
 • nastavenie hreflang v prípade viacjazyčných variácií webov,
 • správne technické nastavenie stránkovania,
 • aktuálnosť a nastavenie súboru Sitemap.xml,
 • nastavenie prehliadania webu cez súbor Robots.txt,
 • interné prelinkovanie v rámci webu,
 • rýchlosť načítania rôznych typov obsahu na auditovanej doméne,
 • zobrazovanie webu v mobilných zariadeniach,
 • správnosť nastavení pre chybové stránky 404,
 • štruktúrované dáta.

V rámci obsahovej časti by mal váš audit analyzovať (nielen) nasledujúce prvky na webe:

 • logickosť štruktúry všetkých vstupných stránok, ako aj obsahu publikovaného na konkrétnych kľúčových vstupných stránkach,
 • titulky (title tagy),
 • nadpisy (h1 tagy),
 • meta popisy (meta descriptions),
 • obrázky a ich alt popisy,
 • duplicitu obsahu publikovaného na webe.

Hĺbkovým auditom webu, pre ktorý chcete vytvoriť správnu stratégiu, získate prehľad o jeho silných a slabých stránkach, vďaka čomu dokážete lepšie navrhnúť a zacieliť jednotlivé aktivity.

Tiež by ste sa mali pozrieť na stav portfólia spätných odkazov smerujúcich na danú doménu a štruktúru interného prelinkovania. Komplexná SEO stratégia by sa mala venovať aj nedostatkom v tejto oblasti.


Extra tip:

Nezabudnite na komplexnú analýzu kľúčových slov. Aby ste vedeli zhodnotiť správnosť obsahovej časti webu z pohľadu SEO, musíte mať najskôr prehľad o tom, čo presne a v akej forme ľudia hľadajú vo vyhľadávačoch.


2. Fáza, v ktorej sa projekt/web nachádza

Druhým faktorom, ktorý by ste mali brať do úvahy pri tvorbe SEO stratégie, je fáza, v akej sa daný web nachádza. Ako však získať túto kľúčovú informáciu?

Stačí si odpovedať na tieto základné otázky:

 • Je to nový web a neznáma značka?
 • Je to nový web, no známa značka na trhu?
 • Je to web, ktorý je už dlhší čas v prevádzke?
 • Je to etablovaná značka na online a offline trhu, ktorú ľudia veľmi dobre poznajú a jej web funguje už dlhší čas?
 • Je to web pre medzinárodný korporát?

Odpovede na všetky tieto otázky vám pomôžu lepšie odhadnúť, akú voľnosť budete mať pri navrhovaní SEO aktivít a ako rýchlo sa budú zapracovávať vaše odporúčania. Tým pádom viete presnejšie nastaviť stanovené ciele.

Z našej skúsenosti vieme, že čím čerstvejší, menší a neznámejší je web/značka, tým viac slobody a menej obmedzení máte pri tvorbe SEO stratégie. Treba však rátať napríklad s limitovaným rozpočtom a pomalším pretavením SEO aktivít do reálnych výsledkov v podobe organickej návštevnosti.

Naopak, čím je značka na trhu etablovanejšia, tým rýchlejšie sa realizované aktivity pretavia do výsledkov v organike. Výhodou je, že máte zvyčajne k dispozícii väčšie rozpočty, avšak samotná realizácia odporúčaní je zvyčajne dlhšia. Podlieha totiž viacúrovňovým schvaľovacím procesom.

S identifikáciou fázy, v ktorej sa projekt nachádza, úzko súvisí aj ďalší bod, ktorým je vývoj organickej návštevnosti.

3. Vývoj organickej návštevnosti webu

Ďalšia vec, na ktorú by ste sa mali pozrieť ešte pred návrhom akčného SEO plánu, je vývoj organickej návštevnosti webu (tento bod platí výhradne pre etablované weby na online trhu).

Logicky, keď je web úplne nový, nemá dáta o organickej návštevnosti. Stratégia pre optimalizáciu úplne nového webu sa preto o takýto zdroj informácií nemôže oprieť.

Ďalšie obmedzenie je v rôznorodosti faktorov, ktoré môžu vplývať na výslednú organickú návštevnosť. Nemusia mať totiž s hodnotou a kvalitou webu nič spoločné (sezónna vyhľadávanosť, celkový úpadok trendu cielených kľúčových slov a pod.).

Napriek týmto obmedzeniam odporúčame pozrieť sa na dlhodobé dáta (odporúčame obdobie min. 12 – 16 mesiacov). Tieto dáta a grafy viete jednoducho získať vďaka nástroju Ahrefs.com.

Nižšie prikladáme jednoduchý návod, ako sa prepracovať k potrebnému grafu:

 • Prihláste sa do svojho účtu na Ahrefs.com.
 • V hornej lište si zvoľte sekciu Site Explorer.
 • Zadajte doménu projektu a zvoľte možnosť domain/* alebo *.domain/* (podľa toho, či v projekte riešite aj subdomény alebo nie).
 • Stlačte enter alebo kliknite na tlačidlo s lupou.
 • V selektore pod položkami Ahrefs Rank/UR/DR si zvoľte možnosť Organic search.
 • Následne sa dostanete ku grafu, vďaka ktorému získate prehľad o odhadovanom vývoji organickej návštevnosti.

Odporúčame venovať sa dvom časovým obdobiam – All time a One year.

Pre prehľadnosť ponúkame tri základné scenáre, s ktorými sa môžete stretnúť (scenárov je však v realite nespočetné množstvo).

Pravidelne dlhodobo rastúca krivka

Pokiaľ web dosahuje dlhodobo pravidelne rastúcu krivku, je pravdepodobnejšie, že web je dobre vyladený z technického hľadiska a výsledky vašich SEO aktivít sa môžu dostaviť rýchlejšie a jednoduchšie. Tomu môžete prispôsobiť aj očakávané ciele a aktivity.

V tomto prípade sa môžete viac sústrediť na on-page prvky, tvorbu kvalitného obsahu a nemusíte sa báť cieliť aj konkurenčnejšie „short-tailové“ frázy.

Pravidelne klesajúca krivka organickej návštevnosti

Toto je situácia, ktorá je asi najťažšia pre dosahovanie cieľov v rámci SEO stratégie. Pokiaľ na webe pravidelne a dlhodobo klesá organická návštevnosť a zároveň aj pozície vo vyhľadávačoch, znamená to, že niekde na webe je dlhodobo neriešený závažný problém zo SEO hľadiska alebo z hľadiska kvality poskytovania služieb a produktov.

Zvyčajne je to však kombinácia nie jedného, ale viacerých dlhodobo sa opakujúcich nedostatkov.

Zastaviť a zvrátiť takýto vývoj je veľmi časovo náročné. Vyžaduje si to komplexný prístup a analýzu webu, a to nielen z pohľadu technických či obsahových SEO prvkov, ale aj kvality ponúkaného obsahu a služieb. Zabúdať netreba ani na spôsob, ako sa obsah používateľovi prezentuje a to, či web dokáže pokrývať zámer, ktorý sa schováva za konkrétne vyhľadávacie frázy, cez ktoré prichádza na web návštevnosť z Googlu.

Bohužiaľ, v takýchto prípadoch zvyčajne nestačí vylepšiť iba pár prvkov na webe, ale je potrebné ho takpovediac „prekopať“ od základov.

Práve preto sa musíte zamerať najmä na analýzu samotného webu, ísť za hranice hĺbkového SEO auditu a zvážiť aspekty, ako dizajn webu, UX, konverznú cestu, spôsob, akým komunikuje web so svojou cieľovou skupinou, ako aj to, či je samotný obchodný model v súlade s očakávaniami návštevníkov a podobne.

Prvé výsledky sa dosahujú zvyčajne neskôr ako v predchádzajúcom prípade (približne o 6 mesiacov), no ak sa odstránia výrazné obsahové a technické nedostatky, rast organickej návštevnosti býva prudký.

„Konštantná krivka” organickej návštevnosti

Pokiaľ web dlhodobo stagnuje v organickom vyhľadávaní, nachádza sa niekde medzi prípadmi spomenutými v predchádzajúcich dvoch bodoch. Príčin pre stagnáciu môže byť niekoľko.

Napríklad web môže mať v očiach Google vysokú hodnotu, no nepridáva dlhodobo nový obsah, a preto dosiahol svoj maximálny potenciál. V takomto prípade je situácia podobná ako v prípade rastúceho grafu. Výsledky sa dajú dosiahnuť jednoduchšie a rýchlejšie.

Keď sa však na web pravidelne pridáva nový obsah, no ten nezískava návštevnosť a má problém prebojovať sa medzi top 10 výsledkov vo vyhľadávačoch, treba zvoliť skôr aktivity a scenár pre weby s klesajúcim grafom.


Extra tip:

Ak ste sa stretli pri analýze vývoja organickej návštevnosti s výrazným prepadom, prečítajte si nasledujúci článok, ktorý vám pomôže s diagnostikou – Prepad organickej návštevnosti: Ako odhaliť príčinu? (+checklist).


4. Očakávania a alokovaný rozpočet

Skôr než sa pustíte do prípravy vhodnej SEO stratégie, musíte brať do úvahy aj očakávania klienta a jeho rozpočet, ktorý vám na optimalizáciu webu alokoval. Netreba zabúdať, že rozpočet sa s veľkou pravdepodobnosťou navýši o náklady na služby copywritera a developera, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu plánovaných aktivít.

Medzi ciele, o ktoré by sa mal kvalitný SEO plán opierať, patria:

 • zvýšenie organickej návštevnosti,
 • zlepšenie umiestnenia webu na relevantných kľúčových slovách,
 • zvýšenie miery konverzie z organiky.

Bohužiaľ, práve v tomto bode dochádza často k nesúladu medzi privysokými očakávaniami zo strany klienta a nízkemu vyhradenému rozpočtu pre SEO aktivity. V takýchto prípadoch je dôležité hneď na začiatku korigovať buď očakávania klienta, alebo rozpočet.

Práve pri nízkorozpočtových SEO stratégiách si zvyčajne nemôžete dovoliť luxusné „vyladenia do dokonalosti”.

Je dôležité vyberať si aktivity, ktoré prinesú najväčší efekt za čo najmenšie náklady (tzv. „low hanging fruits”) a aplikovať ich cielene iba na vybrané vstupné stránky. Takto získate viditeľné výsledky za pomerne krátky čas, a tým pádom aj lepšiu vyjednávaciu pozíciu na alokovanie väčšieho rozpočtu.

Treba si tiež uvedomiť, že naháňať sa za organickou návštevnosťou iba preto, aby sme dosiahli zvýšenie tejto metriky, nemusí byť vždy najefektívnejšie.

Aj keď sa samotné zvýšenie miery konverzie nemusí na prvý pohľad zdať ako cieľ pre SEO aktivity, optimalizácia konverznosti webu by mala byť súčasťou každej proklientskej stratégie. Práve táto metrika vypovedá o relevantnosti získanej návštevnosti z vyhľadávačov.

Predsa žiadneho klienta nenahnevá, keď aj napriek stabilnej alebo, nebodaj, nižšej organickej návštevnosti začne dosahovať výrazne vyššiu predajnosť, resp. mieru konverzie.

Založte svoju stratégiu na týchto 5 pilieroch

Teraz, keď už máte k dispozícii všetky informácie k vytvoreniu samotnej stratégie, je na čase  pustiť sa do jej tvorby. Ako sme aj v úvode tohto článku uviedli, každý projekt/web potrebuje individuálny prístup, a preto bude unikátny každý plán SEO aktivít.

Keďže v jednom článku nie je možné uviesť príklady stratégií pre každú jednu možnú situáciu, rozhodli sme sa pripraviť zoznam 5 pilierov, o ktoré by sa mala opierať každá kvalitná SEO stratégia.

1. Akvizícia silných spätných odkazov

Odkazy z externých domén

Hoci algoritmus Google prešiel za posledných 10 rokov významnými zmenami, spätné odkazy naďalej hrajú jednu z kľúčových úloh v rámci optimalizácie webu. Získanie silných spätných odkazov pre domovskú stránku či konkrétnu vstupnú stránku by malo byť jedným z top priorít v rámci navrhovanej SEO stratégie.

Toto platí o to viac, keď doména, ktorú chcete optimalizovať, nemá ešte vytvorené silné odkazové portfólio. Našťastie, je nespočetné množstvo spôsobov, ako viete získať spätné odkazy.

Nižšie nájdete výber z tých populárnejších:

 • Linkbait (tvorenie „návnad“ na spätné odkazy),
 • Guest posting,
 • promovanie obsahu (sociálne siete, blogy, e-maily),
 • PR články,
 • zdieľanie multimediálneho obsahu,
 • oprava pokazených odkazov a prelinkovanie zmienok značky („brand mentions“),
 • získavanie odkazov pomocou autorských obrázkov,
 • vedľajšie mikrostránky a blogy na platformách,
 • kreatívne linkbuildingové kampane.

Túto tému spracoval do podrobna kolega Ján Andrejko vo svojom článku – SEO v roku 2019: Ako na linkbuilding. Odporúčame si ho prečítať a nechať sa inšpirovať.

Interné prelinkovanie

Často sa stretávame s tým, že v rámci linkbuildingových aktivít sa pozornosť sústredí výhradne na získavanie spätných odkazov z iných domén. Nemali by ste však zabudnúť aj na optimalizáciu interného prelinkovania.

Tejto téme sa do hĺbky venoval kolega Mikuláš Prokop vo svojom článku – Nepodceňujte interné prelinkovanie, môže vás to stáť pozície v Google.

Pri plánovaní internej linkbuildingovej stratégie si preto vezmite k srdcu nasledovné rady:

 • Uprednostňujte relevanciu – Linkujte na relevantné stránky, ktoré súvisia s obsahom na stránke, keď predpokladáte, že používateľa budú zaujímať. Nebojte sa linkovať aj na staršie podstránky, ktoré úzko súvisia s vaším obsahom.
 • Využívajte domovskú stránku – Pokiaľ máte obsah, ktorý je kľúčový pre úspech klienta z ekonomického hľadiska, nezabudnite ho prelinkovať z domovskej stránky. Táto máva zvyčajne najsilnejší „link juice“.
 • Výstižné anchor texty – Používajte anchor texty, ktoré vystihujú cieľovú podstránku. Nebojte sa používať viacslovné frázy, ktoré presne popisujú cieľovú stránku a používateľ už z odkazu vie, čo ho po kliknutí na stránke čaká.
 • Vezmite do úvahy aj UX – S internými linkami to netreba preháňať. Veľa vnútorných odkazov na jednej stránke môže návštevníka odradiť od ďalšej akcie.
 • Cielene distribujte link juice – Pri internom prelinkovaní používajte tzv. follow links, ktoré prirodzene prenášajú „link juice“ naprieč celým webom, a tým zvyšujú hodnotu aj zapadnutejších podstránok.

Vyhľadávače si uvedomujú, že interné odkazy vznikajú cielene, preto aj využívanie presnej zhody v anchor texte nemusí stránke uškodiť, ako v prípade externých odkazov. Dôležité je, aby boli odkazy vždy relevantné a popisovali obsah na cieľovej stránke.


Extra tip:

Pri analyzovaní prelinkovania obsahu na doméne sa nezabudnite pozrieť aj na „mŕtve“ interné odkazy (odkazy smerujúce na nedostupné stránky 404). Okrem lepšej distribúcie „link juice“ a Google Botov po doméne odstránite aj problémy z oblasti UX.

Viac sa dočítate v článku: Aj odkazy majú svoj cintorín. Ubezpečte sa, že ním nie je vaša stránka.


2. Kvalitný obsah

Ak sa zaujímate o SEO už dlhší čas, určite ste počuli hlášku „content is the king“. Táto hláška odzrkadľuje smer, ktorým sa v posledných rokoch uberá Google algoritmus – poskytovanie toho najkvalitnejšieho obsahu svojim používateľom, teda používateľom vyhľadávača Google.

Čo je to vlastne kvalitný obsah? Ako začať s jeho tvorbou? Akých zásad sa držať? Má byť obsahu veľa? Alebo málo? Ako často by ste mali obsah produkovať a následne publikovať?

Na všetky otázky sa pokúsime poskytnúť odpovede v nasledujúcich sekciách.

Čo je to kvalitný obsah?

Správnych odpovedí na túto otázku je množstvo. Podmienky pre kvalitu určuje samotná oblasť, v ktorej samotný web pôsobí. Nároky na kvalitu obsahu budú v medicínskych témach vyššie a diametrálne odlišné v prípade lifestylových tém.

Preto vám odporúčame prečítať si niečo o princípoch EAT a YMYL – E-A-T, YMYL a prospešnosť webu: Ako Google určuje kvalitu webu a jeho obsahu?.

Okrem toho do vyhodnocovania, čo je kvalitný obsah na konkrétne kľúčové slovo, vstupujú aj zámery, ktoré sa schovávajú za výrazmi, ktoré chceme obsadiť v organickom vyhľadávaní.

Vyhľadávacích zámerov za kľúčovými slovami existuje niekoľko:

 • navigačný,
 • informačný,
 • komerčný,
 • transakčný.

Pokiaľ bude vaša dlhodobá SEO stratégia postavená na kvalitnom obsahu, nezasiahne vás negatívne update algoritmu, prípadne penalizácia zo strany Google.

Kolega Mikuláš Prokop sa venoval téme „keyword intent“ hlbšie vo svojom článku – Keyword Intent: Čo sa skutočne skrýva za kľúčovými slovami?. Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite si ho prečítať.

Ako na kvalitný obsah?

Ako sme spomenuli vyššie, kvalitný obsah by mal reflektovať konkrétne kľúčové slová, ktoré ľudia hľadajú. Tiež by mal svojou formou adresovať konkrétne vyhľadávacie zámery, ktoré sa skrývajú za konkrétnymi kľúčovými slovami.

Ako však získať tieto kľúčové slová? Predsa pomocou analýzy kľúčových slov.

Hoci je odpoveď jednoduchá, samotný proces získavania komplexného prehľadu o vyhľadávaní konkrétnych fráz a slov je časovo náročný (hovoríme tu o rozsahu niekoľkých desiatok hodín).

Návod na analýzu kľúčových slov s konkrétnymi krokmi nájdete v našom článku na blogu.

Pokiaľ už máte vytvorenú analýzu a témy ste podľa vás vyčerpali, môžete do svojej stratégie zahrnúť aj „content gap“ analýzu, o ktorej píšeme v jednom z našich článkov – Content Gap Analýza: Rozoberte vašich konkurentov na kúsky.

Takto pomerne jednoducho získate prehľad o tom, akému obsahu sa venuje konkurencia a vy nie.

Akých zásad sa držať pri tvorbe obsahu a ako často ho publikovať?

Túto otázku dostávame od našich klientov pomerne často. Naša odpoveď je totožná: tak často, ako viete produkovať kvalitný obsah.

Žiaľ, nie každý klient vie zaručiť najvyššiu kvalitatívnu úroveň publikovaného obsahu. To však neznamená, že by nemal daný obsah publikovať. Je stále lepšie mať na webe aspoň priemerný obsah ako žiadny.

V silne konkurenčnom prostredí sa však s priemernou kvalitou dlho na popredných miestach neudržíte, hoci sa na popredné miesta viete dostať pomocou silných spätných odkazov.

Samozrejme, kvalita stojí zvyčajne viac času, a tým pádom aj financií, čo sa, bohužiaľ, nie vždy stretne s pochopením na strane klienta. Vtedy je nutné redukovať primárne kvantitu publikovaného obsahu pri zachovaní vysokej kvality výstupov.

Pri publikačnej činnosti je tiež dôležitá pravidelnosť.

Komplexná stratégia SEO aktivít by mala zahŕňať aj redakčný kalendár minimálne na tri mesiace vopred, podľa ktorého sa riadi tvorba nového obsahu. Takýto kalendár môže adresovať viacero typov obsahu.

Formátov, ktoré môžete pri tvorbe svojej SEO stratégie zvoliť, je viac. Ich výber by mal byť individuálne zohľadnený pre potreby klienta.

Nižšie prikladáme výber tých najuniverzálnejších obsahových sekcií:

 • Slovník,
 • FAQ,
 • Blog,
 • Komplexný magazín.

Samozrejme, kreativite sa medze nekladú a rôzne odvetvia ponúkajú príležitosti na menej tradičné formy obsahu (vlogy, podcasty a iné). Limituje vás iba kreativita a klientove ciele.

Nižšie prikladáme zoznam článkov na našom blogu, kde nájdete rôzne doplňujúce informácie k správnej tvorbe obsahu na weboch:


Extra tip:

Vo vašej stratégii si nechajte kapacity a rozpočet aj na republishing už publikovaného obsahu. Týmto docielite, že aj starší obsah bude relevantný z dlhodobého hľadiska.

Okrem toho pri republishingu získate množstvo ďalších podnetov pre tvorbu a rozširovanie obsahu na vašom webe. Navyše, vo výsledkoch vyhľadávania sa aktualizovaný článok bude zobrazovať aj s novým dátumom publikácie, pričom ten má často zásadný dopad na mieru prekliku.


1. Správny spôsob prezentácie kvalitného obsahu

Mať na webe publikovaný kvalitný obsah v súčasnosti (najmä vo veľmi konkurenčnom prostredí) nestačí. Rovnako dôležité je aj to, ako ho prezentujete pre návštevníkov.

Každá správna SEO stratégia by sa mala preto opierať aj o optimalizáciu prezentácie obsahu pre danú cieľovú skupinu.

Medzi dva hlavné aspekty, na ktoré by ste sa mali zamerať, patria:

 1. prezentácia samotného obsahu na webe,
 2. atraktívnosť webu medzi výsledkami vyhľadávania.

Prezentácia samotného obsahu na webe

Nadarmo budete mať ten najlepší obsah na webe, keď bude vo forme, ktorú vaša cieľová skupina „nekonzumuje“. Z vlastných skúseností môžeme konštatovať, že texty nie sú vždy písané tým správnym štýlom.

Sú cieľové skupiny, ktoré preferujú skôr multimediálnu formu obsahu (videá, podcasty a iné).

Okrem vhodnej formy obsahu je dôležité analyzovať aj jeho prezentáciu na webe. Niektoré cieľové skupiny preferujú informácie vo viacerých krátkych formátoch, zatiaľ čo iné preferujú pravý opak – rozsiahle texty, ktoré idú do hĺbky problému.

Netreba však zabúdať ani na vizuálnu prezentáciu, vhodne zvolený tón komunikácie a štylizovanie textov. Pokiaľ budete mať na webe kvantum dôležitých informácií, no budú podané nesprávnym spôsobom, ich dosah bude výrazne nižší oproti svojmu potenciálu.

Atraktívnosť webu medzi výsledkami vyhľadávania

V súčasnosti je konkurencia vo výsledkoch vyhľadávania silná. Okrem 10 organických výsledkov vyhľadávania tu máme aj niekoľko reklamných výsledkov, s ktorými sa uchádzame o pozornosť potenciálneho návštevníka.

Práve preto by ste nemali zabudnúť na odlíšenie sa od konkurencie a maximalizáciu miery prekliku na váš web. Zbytočne budete publikovať najlepší obsah na konkrétnu tému, pokiaľ nebudete dostatočne motivovať ľudí kliknúť na váš web spomedzi konkurenčných výsledkov vyhľadávania.

Ako to dosiahnuť? Jednoduchým upútaním pozornosti.

Práve v tomto bode prichádzajú na rad aktivity, ktoré sú viac či menej typické pre SEO:

 • optimalizácia titulkov,
 • optimalizácia meta popisov,
 • optimalizácia štruktúrovaných dát pre „rich snippets“,
 • ladenie miery prekliku z výsledkov vyhľadávania.

Mieru prekliku viete zlepšovať aj použitím emotikonov v titulkoch či meta popisoch, avšak tento krok nie je použiteľný pre každý web.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o optimalizácii miery prekliku z výsledkov vyhľadávania? Určite si prečítajte aj tieto články z nášho blogu:

2. Dokonalý UX

Aj keď máte kvalitný obsah a zvolili ste jeho vhodnú prezentáciu, stále ste nevyhrali. Pokiaľ na webe nie je vhodne vyriešené UX (user experience/používateľská skúsenosť), je veľká pravdepodobnosť, že aj výsledky z hľadiska SEO nebudú optimálne.

Preto ďalším z pilierov vašej SEO stratégie by mal byť čo najlepší UX webu.

Pod tento termín môžeme zahrnúť nespočetné množstvo aspektov, ktoré sa dajú optimalizovať. Napríklad:

 • rýchlosť načítania webu,
 • jasná navigácia na webe,
 • funkčnosť interných odkazov,
 • relevantnosť obsahu a jeho jasná a predvídateľná štruktúra,
 • správna responzívnosť webu,
 • vhodný výber obrázkov a multimédií,
 • konzistentnosť CTA prvkov a ich farieb/vizuálnych prevedení,
 • jasný, čistý a prehľadný dizajn,
 • funkčné vyhľadávanie,
 • jednoduchá čitateľnosť obsahu.

Pokiaľ chcete svoju SEO stratégiu zamerať aj na zlepšovanie použiteľnosti webu, odporúčame vám preštudovať si príspevok na našom blogu od kolegu Jozefa Juríka, ktorý sa tejto téme venoval vo svojom článku – 5 spôsobov, ako zlepšovať použiteľnosť webu (ich výhody a nevýhody).

Pri zlepšovaní použiteľnosti niektorých typov webov je vhodné pracovať aj s A/B testovaním. Náš kolega Jaroslav Uram napísal detailný článok, ktorý sa venuje práve tejto téme viac do hĺbky.

Odporúčame si ho taktiež prečítať – Ako správne uchopiť A/B testovanie?

Vedeli ste, že…?

Rýchlosť načítania má priamy vplyv na mieru konverzie webov? Preto práve tento aspekt by mal byť zakaždým v centre vašej pozornosti.

3. Perfektné lokálne SEO

Posledným pilierom, na ktorom by mala byť postavená každá správna SEO stratégia, je lokálne SEO. Práve množstvo SEO „odborníkov” pri plánovaní vhodnej stratégie tento pilier často podceňuje.

Aj keď optimalizácia pre lokálne vyhľadávanie nezohráva prioritnú úlohu pre každý jeden projekt, nemalo by sa naň v správnej stratégii zabúdať.

Medzi aspekty, ktoré by ste mali v rámci tohto piliera zvážiť, patria:

 • existencia stránky/profilu Google Moja Firma (Google My Business),
 • správnosť a optimalizácia jeho textov a vyplnených údajov,
 • existencia a on-page optimalizácia stránok pre konkrétne lokality na webe,
 • podpora off-page parametrov stránok konkrétnych lokalít.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto téme, odporúčame vám článok od kolegu Jána Andrejka, v ktorom rozobral lokálne SEO do detailov – Lokálne SEO: Kam zmizli organické výsledky v Google?

Pár slov na záver

Ako môžete vidieť, nastavenie správnej SEO stratégie je doslova „alchýmia“, ktorá musí byť citlivo prispôsobená na mieru každému jednému projektu. Keď sa však nastaví správne, dokáže priniesť nielen výrazne zvýšenú organickú návštevnosť, ale aj vyššiu mieru konverzie a výkon webu.

Preto sa pri jej tvorbe držte nasledujúceho pravidla:

Nesnažte sa oklamať Google. Z dlhodobého hľadiska to nikdy neskončí dobre. Radšej mu poskytnite to, čo hľadá – kvalitný obsah orientovaný na návštevníka, nie na Google bota.