Title (titulok stránky) sa zobrazuje buď v hornom pruhu alebo v pruhu karty webového prehliadača. Hoci na stránkach Title priamo nevidieť, je dlhodobo jeden z najdôležitejších SEO on page parametrov. Pri zobrazení výsledkov vo vyhľadávaní tvorí najvýraznejšiu časť. Podobne pri vyzdieľaní na sociálnych sieťach. Niekto číta iba titulky a podľa toho sa rozhoduje, na čo klikne.

Vo všeobecnosti je dobré sa pri písaní titulkov do veľkej miery inšpirovať zásadami žurnalizmu na ich tvorbu, avšak zároveň akceptovať špecifiká, ktoré optimalizácia pre vyhľadávače vyžaduje.

Pri vypracovávaní SEO auditov sa stretávame s chybami pri tvorbe titulkov, ktoré sa notoricky opakujú. Skúsim 11 najčastejších z nich popísať.

 1. Titulky sú rovnaké na každej podstránke, alebo skupine podstránok. Ak má stránka titulok, ktorý je všade rovnaký alebo na mnohých podstránkach rovnaký, zabíja tým veľkú časť svojej potenciálnej návštevnosti z organického vyhľadávania. Titulok by mal byť jedinečný pre každú podstránku, hoci by sa líšil iba minimálne. Danú odlišnosť sa snažíme umiestniť na začiatok.

 2. Sú príliš stručné. Obsahujú napr. iba kľúčový výraz alebo iba názov bez pridanej hodnoty. Napr.: „Hliníkové okná“ alebo „LL 243“. Takýto postup sa dá akceptovať akurát pre encyklopédie. Inak si ľudia z výsledkov vyhľadávania vyberú skôr stránku, ktorá im v titulke priblíži bližšie svoj obsah. Napr.: „LL 243 – stropné LED svietidlo do vlhkého prostredia“.

 3. Sú príliš dlhé. Ak titulok presahuje cca. 55 znakov (v minulosti cca. 70 znakov), tak z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače to jednak nemá príliš význam, ale predovšetkým vo výsledkoch vyhľadávania sa daný text neobjaví vo svojej úplnosti. To mnohých odradí. Ak sa do titulku automaticky pridáva brand, či doména, tak na ten netreba klásť taký dôraz. Ak sa vo výsledkoch vyhľadávania táto časť textu odsekne, nie je to taký problém. Podstatné je, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania v titulku objavil text, ktorý dáva zmysel.

 4. Sú nekonkrétne. Ak nazvete svoj produkt či službu veľmi nekonkrétne, utopí sa v mori konkurencie. Napr. namiesto „poháre“ ich je lepšie užšie vymedziť: napr. „poháre na kávu“; namiesto „lak“ uviesť „lak na drevo“ alebo „lak na nechty“; namiesto „maľovanie“ dať „maľovanie bytov“, „maľovanie portrétov“ ap. Samozrejme, vhodnejšie sú ešte užšie vymedzenia. Napr. „Rýchloschnúci lak na drevo“, „Maľovanie portrétov olejovou technikou na plátno“ atď.

 5. Všetky obsahujú dlhý identický prídavok. Odporúčame pridávať na konci titulkov názov domény, aby sa viac dostával daný web do povedomia. Stretávame sa však aj s tým, že spolu s brandom sa v každom titulku nachádza zároveň aj napr. celý slogan. Takýto prídavok si dokáže ukrojiť veľmi výraznú časť z primeraného rozsahu (cca 55 znakov) a v extrémnych prípadoch ho dokonca dokáže aj samotný presiahnuť.

 6. Optimalizované výrazy sú na konci titulku. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby boli optimalizované výrazy skôr na začiatku SEO on page parametrov. Samozrejme, netreba ísť proti štylistickej prirodzenosti, aby titulok nestratil na celkovej atraktivite.

 7. Majú príliš nízku výpovednú hodnotu. Potenciálny čitateľ tak nedostáva indíciu, o čom by mohol byť obsah, prípadne jeho upútanie je príliš neatraktívne. Napr. „Pozreli sme sa na probiotiká.“ „Cesnak by mal jesť každý!“ „Zima prináša pre motoristov veľa starostí“ ap.

 8. Obsahujú skratky. Ľudia radi veci skracujú. Aby si uľahčili život. Ľuďom však nemusia byť skratky hneď zrejmé. A vyhľadávačom tiež nie. Namiesto „Luxusné hod. v darč. bal.“ napíšeme dôsledne: „Luxusné hodinky v darčekovom balení.“
 9. Obsahujú synonymá či podobné výrazy. S cieľom získať kumulatívnu návštevnosť so synonymickými vyhľadávacími dopytmi niektorí optimalizátori nahádžu do titulku hromadu synonymických alebo príbuzných kľúčových slov. Napr. „Hypotéka, hypotekárny úver, úver na bývanie“ Takýto titulok pôsobí jednak neprirodzene, ale navyše neostáva priestor pre jeho osobitosť a na zaujatie niečím výnimočným.

 10. Obsahujú viaceré konkurenčné kľúčové výrazy. Tento problém súvisí najmä s návrhom vstupných stránok. Keďže nie je dostatok zdrojov na citeľný linkbuilding pre veľa vstupných stránok, tak sa optimalizátori snažia na jednu vstupnú stránku obsiahnuť viacero silno konkurenčných výrazov. Napr. „Interiérové dvere a plastové okná.“ „Jednoduché a podvojné účtovníctvo.“ Tu sa však efekt triešti a stránka spravidla nedosiahne dobré pozície ani na jeden z výrazov, ak nie sú zadané súčasne. Vyhľadávače chcú ľuďom priniesť presný výsledok na ich zadanie. Takže, ak niekto zadá napr. skrutkovače, dostane vo výsledkoch vyhľadávania prioritne stránky výlučne so skrutkovačmi.

 11. Sú bez pridanej hodnoty. Vyššie spomenuté zásady sú najmä technické. Ako sa však odlíšiť od tých, ktorí tieto zásady dodržia? Vyhnite sa častej chybe a pridajte svojim titulkom nejakú pridanú hodnotu. Zadajte svoj cieľový kľúčový výraz na Googli, pozrite si výsledky a pozorujte na sebe, ktoré titulky vás zaujali a zamyslite sa prečo. Svoje titulky následne urobte ešte lepšími.