Definícia

Pri dizajne stránok, softwérov alebo aplikácií sa často rozpráva o UX a UI dizajne. Napriek tomu, že sa často spomínajú spoločne, ide o dve rôzne oblasti. UX je skratka pre „user experience“ a zameriava sa na používateľskú skúsenosť pri využívaní webovej stránky alebo aplikácie.

Čo zahŕňa UX dizajn?

Hlavnou úlohou UX dizajnu je vytvoriť softvér, stránku alebo aplikáciu, ktorá je jednoducho ovládateľnáintuitívna pre určitú cieľovú skupinu.

UX dizajn úzko súvisí so psychológiou a správaním človeka. Návrhári používateľského dizajnu musia identifikovať, aké sú požiadavky a bolestivé body (čo používateľov irituje) cieľovej skupiny. Na základe takéhoto prieskumu si následne vedia vytvoriť persóny a prispôsobiť produkt cieľovej skupine.

Navrhovanie UX dizajnu pre stránky následne prebieha pomocou navrhovania máp možných ciest, prototypov a wireframov

Wireframing je spôsob navrhovania štruktúry aplikácie, webovej stránky alebo softvéru. UX dizajnér má v tomto kroku za úlohu navrhnúť nielen štruktúru stránky, ale aj prvky, ktoré na nej budú existovať, teda či pôjde o obrázok, text alebo klikateľnú položku. Následne UX dizajnér navrhuje rozloženie stránok, na ktoré sa používateľ dostane pri interakcii s danou webovou stránkou, softvérom alebo aplikáciou.

Prečítajte si tiež, čo je to UI – user interface.