Definícia

Wireframe predstavuje úvodný návrh štruktúry a funkčnosti webovej stránky. Jeho cieľom je definovať každú sekciu, obsah a funkčnosť pred tvorbou dizajnu samotnej webovej stránky. Wireframe neobsahuje žiadne konkrétne farby, fonty alebo grafické prvky.

Popis

Vďaka wireframu si klient dokáže lepšie predstaviť, aké sekcie, texty a funkčnosť bude jeho nová webstránka obsahovať.

Wireframe je dôležitý aj pre samotného dizajnéra webovej stránky. Dizajnér sa vďaka vopred určeným sekciám, textom a funkčnosti dokáže lepšie priblížiť želanému výsledku nového web dizajnu.

Podstatnou súčasťou wireframu je návrh samotného UX webovej stránky, aby bol web funkčný a zrozumiteľný z používateľskej stránky.

Príklad

Ukážka wireframu webovej stránky

Ukážka wireframu webovej stránky