Definícia

Pri dizajne stránok, softwérov alebo aplikácií sa často rozpráva o UX a UI dizajne. UI je skratka pre „user interface“ s hlavným zameraním na používateľské rozhranie, čo zahŕňa vzhľad a dojem zo stránky alebo aplikácie.

Čo zahŕňa UI dizajn?

Dizajnér používateľského rozhrania sa na rozdiel od UX dizajnéra sústredí na vizuálnu a interaktívnu stránku webovej stránky, aplikácie alebo online hry. Jeho úlohou je navrhnúť, akým spôsobom bude používateľ interagovať s daným produktom. Presnejšie povedané, či pôjde o scrollovanie, zakliknutie tlačidla alebo posun do strany. 

Rovnako musí dizajnér používateľského rozhrania myslieť na to, čo elementy vykonajú, keď s nimi bude používateľ interagovať. Tieto spôsoby interakcie musia byť pre používateľa intuitívne.

UI dizajn zahŕňa aj to, ako sa bude daná stránka, aplikácia alebo hra správať na rozličných typoch obrazovky (responsive design). Práca s farebnými paletami, fondami písma je pri UI dizajne podstatná. Produkt musí mať po dokončení príjemný a konzistentný vzhľad pre cieľovú skupinu.

Pri navrhovaní UI dizajnu sa využívajú tooly, ako sú Figma, InVision, Adobe XD alebo Sketch. Pri navrhovaní prototypu je možné využiť aj viacero kombinácii týchto toolov.

Prečítajte si tiež, čo je to UX – user experience.