Definícia

Persóny sú modelové postavy, ktoré reprezentujú ciele a správanie rôznych skupín používateľov alebo klientov. Slúžia na presnejšie pochopenie potrieb a problémov, cielenejší marketing a tvorbu hodnotnejšieho obsahu. Pomôžu vám získať viac zákazníkov a inšpirujú vás pri tvorbe ďalšieho obsahu.

Popis

Persóny vychádzajú z reálnych dát. Nepredstavujú však cieľovú skupinu, ale ideálneho zákazníka, teda konkrétnu osobu z cieľovej skupiny. Podľa správania persón v minulosti dokážeme predpokladať ich správanie v budúcnosti. Vytvoríme preto fiktívny marketingový príbeh na mieru, ktorý vám prinesie ucelený obraz o živote a správaní konkrétneho zákazníka.

Vďaka persónam zistíte, kto sú vaši skutoční zákazníci. Pomôžu vám napríklad pri tvorbe webu, ktorý sa priamo prihovára vašej cieľovej skupine. Využijete ich aj pri vytváraní pravidelného obsahu – týka sa to nielen blogových článkov, ale aj príspevkov na sociálnych sieťach. Pomocou persón totiž diferencujete jazyk, akým texty píšete. Môžu preto ovplyvniť aj výsledný výber kanálov na propagáciu obsahu.

Prečítajte si viac o tvorbe persón alebo si rovno nechajte vytvoriť persóny od nás, Visibility.

Príklad

Študentka Simona

  • vek: 22
  • stav: slobodná
  • deti: bezdetná
  • zamestnanie: študentka
  • vzdelanie: Marketingová komunikácia, UCM Trnava
  • sociálne siete: Facebook, Instagram, Dribble
  • cieľ: hľadá miesto na stáž alebo part-time job, záujem o novinky zo sveta marketingu

usmiate dievča v meste v kabáte a čapici