Definícia

Guest post (hosťovský príspevok) je obsahový príspevok, ktorý autor napíše a publikuje na webe alebo blogu iného vydavateľa. Hlavným cieľom guest postu je zasiahnuť širšie publikum, zvýšiť povedomie o značke, získať spätné odkazy (backlinks) pre zlepšenie SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) a budovať vzťahy s inými médiami a ich čitateľskou základňou.

Guest posty sú obľúbenou stratégiou content marketingu a digitálneho marketingu vo všeobecnosti.

Popis

Publikovanie guest postov je vzájomne výhodné ako pre autora, tak aj hostiteľskú stránku. Autor získava príležitosť osloviť nové publikum, zdieľať svoje odborné znalosti, názory alebo inšpiráciu a zároveň zlepšovať svoje postavenie v rámci online komunity alebo v určitom odvetví.

Pre hostiteľskú stránku znamená publikovanie kvalitného obsahu od hosťujúcich autorov pridanie hodnoty pre ich čitateľov, obohatenie blogu alebo webu o nové perspektívy a možnosť udržať web dynamický a aktualizovaný s minimálnymi nákladmi.

Hosťovské príspevky by mali byť precízne napísané, informatívne a poskytovať skutočnú hodnotu daným čitateľom. Je dôležité, aby sa obsah týkal témy blogu alebo webovej stránky, na ktorej je publikovaný, a zároveň odrážal štýl a očakávania jej publika. Výber tematiky a kvalita obsahu môžu mať významný vplyv na úspech guest postov, pokiaľ ide o získavanie nových sledovateľov, generovanie návštevnosti na vlastnú webstránku alebo budovanie odbornej reputácie.

Príklad

Na našom magazíne Visiguide máme vypublikovaných niekoľko guest postov, jedným z nich je článok od prekladateľskej agentúry Lexika:

Ukážka gesut postu na magazíne Visiguide