Definícia

Marketingová stratégia je plán procesov, ktoré zabezpečia plnenie (biznisových) cieľov konkrétnej spoločnosti. Je to takisto efektívny spôsob, akým si daná spoločnosť zachová udržateľnú konkurenčnú výhodu so zameraním na potreby a túžby zákazníkov.

Popis

Marketingová stratégia určuje, aké marketingové nástroje má spoločnosť využiť, prečo, kedy, ako a s akým očakávaným cieľom. Môže mať množstvo definícií a podôb, ktoré záležia od uhla pohľadu a konkrétnych potrieb. Za marketingovou stratégiou zvyčajne stojí stratég/strategička.

Pod marketingovou stratégiou v praxi väčšinou rozumieme stratégiu komunikácie, resp. propagácie produktov alebo služieb, hoci definícia marketingu zahŕňa aj samotný produkt, distribúciu a cenotvorbu. Pri tvorení marketingovej stratégie musíme v prvom rade poznať ciele spoločnosti ( zisk, obrat, zvýšenie znalosti značky, atď.). Následne navrhneme také marketingové smerovanie, aby sme ho bez problémov dokázali plniť.

Na začiatku je dôležité nájsť správne insighty (kľúčové informácie, náhľady) pomocou týchto krokov:

Funkčné insighty použijeme pri tvorbe posolstvaplánu procesov a aktivít potrebných na dosiahnutie cieľov. Posolstvo zahŕňa aj slogan spoločnosti, ale najmä spôsob, akým bude spoločnosť komunikovať benefity, ktoré prináša svojmu zákazníkovi. Okrem insightov posolstvo vychádza aj z vízie, misie a hodnôt spoločnosti.

Spoločnosť Dedoles si napríklad ako svoje posolstvo nielen pre rok 2020 vybrala veselosť:

„V Dedolese nájdeš farebné vecičky s motívmi od výmyslu sveta, ktoré ti zaručene rozveselia deň.“

Ak tvoríme digitálnu marketingovú stratégiu, po analýze online prostredia určíme kanály digitálneho marketingu. Následne môžeme navrhnúť stratégie pre tieto kanály:

Prečítajte si tiež článok od Juraja Saska Stratégia pre distribúciu online obsahu alebo si ohľadom marketingovej stratégie nechajte poradiť u nás, vo Visibility.