Definícia

Obsah (anglicky content) sa v online marketingu používa na súhrnné označenie rôzneho druhu publikovaných výstupov (napr. článkov, videí, podcastov, príspevkov na sociálnych sieťach), ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s podporou predaja či sebaprezentácie.

Popis

Atraktívnosť jednotlivých druhov výstupov sa mení v čase a tiež výrazne závisí od cieľovej skupiny.

Obsah môže byť zameraný na rôzne fázy nákupného cyklu (STDC). Môže napr. oboznamovať svoje publikum o existencii značky či produktu, ale aj byť súčasťou starostlivosti o existujúcich zákazníkov napr. cez tipy na využite či návody na použitie alebo údržbu daného produktu.

Tvorba obsahu, najmä textového, je jednou z nosných častí optimalizácie pre vyhľadávače (SEO). Jednotlivé texty môžu mať charakter všeobecnejších článkov, aktuálnych noviniek, častých otázok a odpovedí (FAQ), slovníka a pod.

Nápady na obsah, content, môžete nájsť aj za pomoci analýzy kľúčových slov, ktorá vám odhalí, aké slová a spojenia ľudia zadávajú do vyhľadávačov, resp. aké témy ich zaujímajú. Ďalšie nápady na obsah nájdete aj na konkurenčných weboch. Tvorba obsahu by mala predchádzať contentová stratégia a obsahová analýza.

Obsah je vhodné dopredu plánovať, napr. za pomoci redakčného kalendára alebo rôznych nástrojov, ako napr. Kontentino.

Oblasť marketingu, ktorá sa venuje tvorbe obsahu, sa nazýva content marketing, teda obsahový marketing, a marketér venujúci sa obsahu zvyčajne zastáva pozíciu content specialist, prípadne SEO specialist.

Príklad

Príkladom obsahu na webe je napr. náš firemný magazín VisiGuide, kde nájdete rôzne typy obsahu, ako články, videá, podcasty, ebooky či slovník.

Čo je to content (obsah)

Príklad na content (obsah)