Definícia

Redakčný kalendár (editorial calendar) je dokument, vďaka ktorému vieme plánovať, vytvárať a publikovať obsah na pravidelnej báze. Pri redakčnom kalendári zvyčajne hovoríme o plánovaní článkov na blog, no môže ísť aj o príspevky na sociálne siete alebo akýkoľvek iný, napríklad audiovizuálny obsah.

Popis

Každý dobrý marketér vie, že content je king. Pravidelné publikovanie kvalitného obsahu pomáha zvyšovať návštevnosť a aj samotné konverzie na webovej stránke. Jeho pravidelná publikácia však nemusí byť vždy jednoduchá. Môžeme stratiť inšpiráciu na nový obsah alebo zabudnúť na jeho zverejnenie. Práve v týchto prípadoch vie byť redakčný kalendár skvelým pomocníkom. Vďaka nemu máme prehľad o našich aktivitách a vopred vieme, čo máme robiť a čo pripravovať. 

Do redakčného kalendára najčastejšie zaznačujeme:

  • typ obsahu, ktorý ideme vytvárať,
  • autora, ktorý je zodpovedný za jeho tvorbu,
  • dátum vytvorenia a uverejnenia,
  • persónu, ktorej je obsah určený,
  • kľúčové slová, ktoré chceme pokryť,
  • kanál, ktorým budeme obsah nakoniec distribuovať a zdieľať,
  • nadpis, titulokmeta popis, ak ide o článok.

Prečítajte si tiež článok Redakčný kalendár: Ako plánovať obsah na web.

Ak potrebujete pomôcť s plánovaním obsahu a tvorbou redakčného kalendára, poraďte sa u nás, vo Visibility.

Príklad:

Zdroj: https://rockcontent.com/blog/editorial-calendar/