Definícia

PR článok je text, ktorý sa od klasického článku líši tým, že je zároveň aj reklamou. Nie však prvoplánovou reklamou, ktorá obsahuje jednostranné vychvaľovanie daného produktu alebo klienta, skôr má podprahovo budovať vzťahy s cieľovým publikom. Čitateľa musí zaujať, obohatiť a až následne inšpirovať k želanej akcii.

Popis

Skratka PR pochádza z anglického „public relations“, čo v preklade znamená „vzťahy s verejnosťou“. Budovanie vzťahu s existujúcim alebo budúcim zákazníkom je práve cieľom PR. Na rozdiel od reklamy, ktorá plní krátkodobé ciele, sú ciele PR dlhodobé. Dobre napísaný PR článok zákazníka vzdeláva, poskytuje mu nové informácie k téme, ktorá ho zaujíma, a nenásilným spôsobom mu podsúva reklamu na produkt/služby.

PR článok môže opisovať konkrétny produkt alebo službu, predstaviť spoločnosť, informovať o novinkách, ale môže ísť aj o rozhovor so spokojným zákazníkom (pozitívna recenzia) alebo predstaviteľom firmy.

Kvalitný PR článok má svoju štruktúru:

 • nadpis – pútavý nadpis, ktorý vyvolá emóciu a zamyslenie,
 • perex – úvod, v ktorom stručne opíšete, o čom článok bude, resp. nastolíte problém,
 • problém – rozviniete daný problém, ktorý môže práve váš produkt/služba vyriešiť,
 • edukácia – neprechádzajte tvrdo k riešeniu, ale pomaly čitateľa edukujte, prečo by mal existujúci problém riešiť,
 • výhoda – vysvetlite čitateľovi, aké sú výhody vášho produktu/riešenia. Nesnažte sa zosmiešňovať konkurenciu, skôr naozaj hľadajte vlastné výhody,
 • riešenie – čitateľovi opíšte, ako môže vyriešiť svoj problém prostredníctvom vášho produktu/služby,
 • zmienka o firme – pri predostrení riešenia v niekoľkých vetách pridajte zmienku o svojej firme. Môže ísť o citáciu, recenziu alebo iný príklad,
 • odkaz a vyvolanie akcie – pridajte odkazy na svoju stránku, resp. na stránku, ktorú chcete, aby váš zákazník navštívil. Ak ide o PR článok v tlačených médiách, pridajte zmienku o svojom webe priamo do textu.

Kvalitným online PR článkom celkom nenásilnou formou predstavíte potenciálnemu zákazníkovi produkt alebo službu a zlepšíte obraz o svojej spoločnosti. Opíšete ju ako odborníka na danú tému a zasiahnete širokú verejnosť. Vhodným umiestnením PR článku na relevantných weboch oslovíte cieľovú skupinu presne tam, kde sa nachádza.

V PR článkoch sa snažte aj o budovanie spätných odkazov, ktoré sa ideálne viažu na kľúčové slovo. Po kliknutí na toto kľúčové slovo bude zákazník automaticky presmerovaný na vašu stránku.

Nezabudnite, PR článok musí byť:

 • pravdivý, 
 • vecný,
 • gramaticky správny,
 • plný relevantných informácií pre zákazníka.