Navrhneme pre vás komplexný scenár email marketingových kampaní tak, aby sme potenciálneho zákazníka zasiahli vždy v tom správnom momente.