Definícia

Stratég/strategička alebo strategický konzultant je osoba, ktorá zodpovedá za tvorbu a riadenie reklamnej kampane pre klienta a ku kampani vytvára stratégiu. Samotné slovo „stratég“ pochádza zo starogréckeho slova „strategos“, čo bolo označenie pre „veliteľa armády“. 

Popis

Pozícia stratéga je neodmysliteľnou súčasťou každej reklamnej agentúry. Nielenže stojí pri zrode brandu a podieľa sa na tvorbe reklamných kampaní od ich náčrtu; jeho poslaním je dohliadať na ich zrod v súlade s ním navrhnutou marketingovou stratégiou. Kľúčovými povinnosťami stratéga je aj nastavenie a sledovanie cieľov kampane, ktoré majú zároveň aj napĺňať dlhodobé ciele vybranej značky v súlade s nastavenými KPIs

Aby navrhovaná stratégia napĺňala predstavy klienta, vyžaduje sa od stratéga dostatočné navnímanie značky, klienta, jeho produktov a v neposlednom rade, aj klientových očakávaní od pripravovanej stratégie kampane.

Hlavným produktom stratéga je marketingová stratégia (strategický dokument) v podobe písaného dokumentu/prezentácie, ktorý:

  • analyzuje súčasný stav a pozíciu značky na trhu,
  • definuje cieľovú skupinu,
  • stanovuje ciele strategického dokumentu (a teda aj ciele komunikácie),
  • navrhuje konkrétne riešenia.

Stratégia po schválení klientom slúži ako „manuál“ pre marketingových špecialistov pri implementovaní navrhovaných zmien, ale súčasne je pomocníkom pre klienta v nastavovaní firemnej komunikácie a ďalších cieľov.

Stratég by mal mať všeobecné znalosti z každej oblasti marketingovej komunikácie a výkonnostného marketingu – pri tvorbe stratégií sa totiž vyžaduje poznateľnosť jednotlivých komunikačných kanálov, ich fungovanie a príležitosti pre ich využitie.

Chýba vášmu projektu marketingová stratégia? Vo Visibility vám s tým radi pomôžeme.