Definícia

Brand alebo po našom značka je jedným z najdôležitejších nástrojov v marketingu. Odzrkadľuje postoje a hodnoty podnikania a stavia na nich originálnu a odlíšiteľnú identitu. Vďaka nej je váš podnik zapamätateľnejší, čím zabezpečíte nielen zvýšenie efektivity vašich reklám, ale aj zvýšenie predajov.

Popis

Brand je absolútnym základom efektívnej podnikovej komunikácie. Pod týmto slovom sa totiž ukrýva komplexný súbor prvkov, ktorý definuje váš podnik a odlišuje ho od konkurencie. Meno, tone of voice, vizuálna identita a mnoho ďalších častí tvoriacich značku by mali stáť v dokonalej symbióze a tvoriť funkčný celok.

Okrem výhod pri komunikácii dokáže dobre nastavená značka vášmu podniku pridať aj nemalú hodnotu. Coca Cola, Apple, Nike a mnoho ďalších značiek má podobnú alebo väčšiu hodnotu ako továrne, predajne a ďalší fyzický majetok firiem, ktoré predstavujú.

Veľkú hodnotu má brand aj pre spotrebiteľov. Z hľadiska behaviorálnej psychológie je totiž mentálnou skratkou, ktorá im šetrí námahu pri rozhodovaní, a teda aj čas strávený nakupovaním. Správne vybudovaný brand môže byť pre spotrebiteľov aj spôsobom, akým ukazujú svoje presvedčenie, status, alebo ním len dopĺňajú svoj imidž.

Prečítajte si tiež náš článok Keď sa identita nehľadá, ale vytvára: brand DNA, claim a dizajn manuál od Lucie Kekeňákovej alebo si rovno od Visibility objednajte nový brand.