Spoločne si stanovíme kroky pre dosiahnutie vašich business cieľov. Vyberieme jednotlivé PPC kanály, špecifikujeme cieľovú skupinu a prispôsobíme tomu kreatívu a komunikáciu. Vyhodnotíme výkonnosť reklám a kampaní a výsledky zahrnieme do pravidelného reportingu.