Každá úspešná web stránka by mala mať stanovené ciele, ktoré chcete merať a vyhodnocovať. Dosahovaním cieľov sa môže neustále zlepšovať jej výkon a zvyšovať konverzná miera. Viete zistiť, čo je pre ľudí zaujímavejšie a čo menej (napríklad, ktoré produkty sú viac predávané a ktoré menej, ktorý CTA prvok je viac klikanejší a ktorý naopak vôbec).

Ak máme nastavené ciele na web stránke, vieme vyhodnotiť jednotlivé kanály z ktorých k nám chodia návštevníci a určiť, z ktorých kanálov používatelia dosahujú najviac cieľov. Nakupuje na vašej web stránke viac používateľov z Google AdWords alebo z Facebooku? Prihlasuje sa do vášho newslettra viac používateľov z organického vyhľadávania alebo z priamej návštevnosti? Na základe toho si viete stanoviť ďalšiu marketingovú stratégiu a podporiť dané kanály v tom, aby ste z nich vyťažili čo najviac.

Čo všetko merať na web stránke?

Jednotlivé ciele sa budú líšiť od toho, čo ponúkate na vašej web stránke. Prevádzkujete e-shop? Potom bude pre vás najdôležitejšie merať počet objednávok a celkové tržby dosiahnuté z objednávok. Ponúkate na vašej web stránke služby? Vašim cieľom by potom malo byť dosiahnutie čo najviac leadov a vyplnených formulárov, prípadne žiadostí o zaslanie cenových ponúk na mieru zákazníka.

Toto všetko sú takzvané makro/hlavné/primárne ciele:

 • objednávka
 • vyplnený formulár
 • žiadosť o cenovú ponuku
 • vyplnený kontaktný formulár
 • rezervácia ubytovania
 • uskutočnenie telefonického hovoru

Ďalej poznáme aj takzvané mikro/vedľajšie/sekundárne ciele. Medzi ne patrí:

 • stiahnutie katalógu alebo cenníka
 • návšteva kontaktnej podstránky
 • share, like, zdieľanie
 • prihlásenie do newslettra
 • pridanie produktu do nákupného košíka

Vždy odporúčame nastaviť aj makro a aj mikro ciele. Čím viac cieľov máme nastavených, tým lepšie vieme vyhodnocovať návštevnosť a správanie používateľov na web stránke a prispôsobovať naše ďalšie kroky.

Meranie väčšiny týchto cieľov je možné v prostredí Google Analytics. Tu hneď vidíte počet, mieru a hodnotu splnených cieľov. Pre e-shopy jednoznačne odporúčame v Google Analytics nastaviť meranie elektronického obchodu. Zbierajú sa vám tak údaje o počte a hodnote transakcií na vašej web stránke, vidíte, ktoré produkty sa najviac predávajú a viete identifikovať kanály, z ktorých dosahujete najvyššie tržby. Všetko viete rýchlo vyhodnocovať a prispôsobovať tak ďalšie vaše marketingové činnosti.

ecommerce

Čo ak nastane situácia, že ste skutočne nenašli na vašej webovej stránke ciele, ktoré je možné merať? V takomto prípade sa odporúčame zamerať na interakciu s vašou web stránokou a na nastavenie Smart Goals v Google Analytics.

Interakcia s vašou web stránkou

Pokiaľ ste nenašli žiadne ciele na vašej web stránke, ktoré by ste mohli merať, odporúčame vám zamerať sa na interakciu s vašou web stránkou (samozrejme aj pokiaľ máte nastavené ciele na web stránke, môžete interakciu s web stránkou vyhodnocovať).

Medzi interakciu s web stránkou patrí:

 • počet návštev
 • čas strávený na vašej web stránke
 • priemerný počet podstránok, ktoré si ľudia prezrú
 • miera okamžitých odchodov

Čím viac času strávia používatelia na vašej web stránke a čím viac podstránok navštívia, tým je váš obsah pre vašich používateľov relevantný a zaujímavý. Opäť tak viete veľmi rýchlo a jednoducho zistiť z ktorých kanálov u vás používatelia strávia najviac času, ktoré kanály majú vysokú mieru odchodov a z ktorých kanálov si ľudia prezerajú najviac podstránok na vašom webe.

Vyhodnocovať viete nielen celú web stránku ako takú, ale aj jednotlivé vstupné stránky, blogové články, produktové stránky atď.

Asistované konverzie

Pri vyhodnocovaní jednotlivých návštev a kanálov by ste nemali zabúdať ani na tzv. asistované konverzie. Sú to nepriame konverzie, ktoré viedli k tomu, aby používateľ na vašej web stránke danú konverziu vykonal.

Zjednodušený príklad:

Jankovi sa zobrazí vaša bannerová reklama a na daný banner klikne. Dostane sa na vašu web stránku, kde si prezerá váš tovar, ale nákup neuskutoční. Na druhý deň sa rozhodne, že predsa len u vás nakúpi a vráti sa na vašu web stránku priamo tak, že do prehliadača zadá vašu www stránku a nákup uskutoční. Splnenia cieľa nákup, sa pripíše kanálu priama návštevnosť. Značný podiel na uskutočnení tohto nákupu však mala aj bannerová reklama, pretože ak by sa mu daný banner nezobrazil a on by na neho neklikol, nikdy by sa o vás možno nedozvedel a neuskutočnil nákup. Preto sa asistovaná konverzia pripíše práve tomuto kanálu.

asistovane konverzie

Ako teda dosiahnuť maximum z vašich cieľov?

 1. stanovte si makro a mikro ciele
 2. nastavte meranie čo najviac týchto cieľov
 3. ak ste e-shop nastavte si meranie ecommerce v Google Analytics
 4. vyhodnocujte dané ciele z hľadiska návštevnosti a vstupných stránok
 5. sledujte a vyhodnocujte interakciu s vašou web stránkou
 6. nezabúdajte na asistované konverzie

Ak budete priebežne vykonávať tieto kroky, určite sa zlepší konverzný pomer vašej web stránky a zistíte, ktoré kanály majú z hľadiska konverzií pre vás najväčší význam a do ktorých by ste mali investovať značnú časť vášho marketingového rozpočtu.