Definícia

STDC je jedným z najpoužívanejších modelov/frameworkov pri tvorbe marketingových kampaní. Model rozdeľuje používateľov podľa ich zámeru vyhľadávania do 4 fáz (See, Think, Do, Care). Používateľský intent totiž nemusí byť vždy priamo nákupný. Pomocou STDC modelu viete potenciálnych aj súčasných zákazníkov nielen priviesť ku kúpe produktu, ale im aj ponúknuť obsah, o ktorý majú v konkrétnej fáze záujem.

Popis

Marketingový model STDC bol vytvorený v roku 2013 Google pracovníkom a digitálnym marketérom Avinashom Kaushikom. Avinash Kaushik sa pri tvorení modelu sústredil na porozumenie správania zákazníkov pri mapovaní ich zákazníckej cesty (customer journey).

See fáza

See fáza predstavuje prvý kontakt používateľa so značkou. V tejto fáze sa by marketingová kampaň nemala sústrediť na konkrétnu úzko špecializovanú cieľovú skupinu. Cieľom See fázy je, naopak, dosiahnuť povedomie o značke u čo najširšieho spektra používateľov.

V tejto fáze je cieľom identifikovať používateľov, ktorí pri kontakte so značkou prejavili určitý záujem.

Optimálne je využiť platené reklamy, či už na sociálnych sieťach, vo vyhľadávačoch (PPC) a zabúdať netreba ani na optimalizáciu stránok pre vyhľadávače (SEO).

Think fáza

Vo fáze Think používatelia nie sú priamo presvedčení o kúpe produktu, ale na rozdiel od See fázy túto možnosť zvažujú. Cieľom je vyvolať u potenciálnych zákazníkov pocit, že daný produkt potrebujú.

Toto je možné dosiahnuť pomocou informatívneho a relevantného obsahu vo forme článkov, alebo videí. V tejto fáze je rovnako relevantná aj spolupráca firiem s nano alebo mikro influencermi. Tí sa vyznačujú zameraním na menšiu, ale relevantnejšiu cieľovú skupinu a majú vybudovanú vysokú dôveru u svojich zákazníkov.

Do fáza

Do tejto fázy spadajú používatelia, ktorí prejavujú záujem o kúpu daného produktu, ale ešte nevedia, kde si produkt kúpia. V Do fáze je dôležité jasne komunikovať jedinečný predajný argument (USP), ktorými môžu byť napríklad rýchle dodanie produktu, jeho kvalita podložená certifikátmi alebo inými faktami. V tejto fáze rovnako netreba zabúdať na social proof vo forme recenzií. Podporiť zákazníkov pri kúpe na vašej stránke môžete rovnako aj pomocou zliav, keďže cena v prípade niektorých produktov je pre používateľov dôležitým faktorom pri rozhodovaní. 

V Do fáze rovnako netreba zanedbať použiteľnosťdôveryhodnosť stránky. Ak by sa aj používateľ rozhodol, že chce kúpiť produkt na vašej stránke, príliš komplikovanýchaotický check-out proces, obmedzený výber metód platby alebo nízka bezpečnosť stránky (bez SSL certifikátu) by ho mohli od kúpy odradiť.

Care fáza

Do Care fázy spadajú už vaši existujúci zákazníci. Tí si síce už kúpili daný produkt, ale aj napriek tomu na nich netreba zabúdať. Cieľom tejto fázy je premeniť zákazníkov na lojálnych zákazníkov. Toto môžete napríklad dosiahnuť e-mail marketingom, vytvorením zákazníckeho klubu, kde budete s vašimi zákazníkmi komunikovať a ponúkať im benefity napríklad vo forme užitočného obsahu alebo zľavových kupónov.

Prečítajte si tiež články: