Definícia

E-mail marketing je činnosť pri ktorej posielame správy komerčného charakteru cez e-mail skupine ľudí. V najširšom zmysle môže ísť o akýkoľvek e-mail ktorý pošleme potenciálnemu alebo súčasnému zákazníkovi. Jeho cieľom je budovať u zákazníkov povedomie o značke,  vernosť značke a dôveru v značku.

E-mail marketing môžeme tiež definovať ako jeden z kanálov digitálneho marketingu pri ktorom sa marketér (predajca, poskytovateľ služby) snaží budovať vzťah s potenciálnymi alebo súčasnými zákazníkmi pomocou posielania e-mailových správ, zvyčajne cez newslettre. Pomocou e-mail marketingu sa typicky taktiež snažíme zvyšovať vernosť zákazníka k značkepodporovať opakované nákupy, získavať nových zákazníkov, presviedčať súčasných zákazníkov aby si niečo hneď kúpili alebo zdieľať reklamy tretích strán.

Posielanie komerčných alebo reklamných e-mailov na súkromné e-mailové adresy je podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 možná len so súhlasom prijímateľa, pričom ochrana prijímateľa pred nevyžiadanou poštou bolo ešte viac posilnené tzv. GDPR nariadením z roku 2018, ktoré zaviedlo medzi inými právo spotrebiteľa na prístup k informáciám o ich osobe a právo ich vymazania. Preto je dnes jediný udržateľný spôsob e-mail marketingu tzv. Opt-in E-mail Advertising alebo Permission marketing. Oba tieto pojmy zahŕňajú e-mail marketingové stratégie a taktiky, ktoré majú za cieľ získať súhlas so zasielaním komerčných e-mailových správ od čo najväčšieho okruhu potenciálnych zákazníkov.

Prečítajte si tiež článok Mareka Šulika 10 tipov pre email marketing e-shopov alebo si prezrite našu službu Email marketing.