Definícia

CTA alebo Call to action je anglický výraz pre reklamný prvok, ktorého účelom je vyvolanie akcie. Vyzývame ním potenciálneho zákazníka k stlačeniu buttonu (tlačidla) alebo inému úkonu, ktorý vedie k nákupu, objednávke či rezervácii služby alebo produktu.

Popis

Všetky marketingové nástroje a reklamné kampane by mali viesť k jednému cieľu – je ním akcia zákazníka, ktorý si kúpi náš produkt či službu. Na podporenie takéhoto výsledku využívame Call to action, teda v preklade výzvu k akcii, a to zvyčajne formou CTA buttonu.

CTA prvky využívame napríklad na webových stránkach, v banneroch, článkoch aj v email marketingu. Buttony nám pomáhajú upútať pozornosť zákazníka pri scrollovaní a motivujú ho k určitej reakcii. Často využívame formulky ako „Zistite viac“, „Objednať“, „Zaregistrovať sa“ a podobne.

Cez CTA button vieme zákazníka zároveň priamo prelinkovať na želanú webstránku, napríklad portfólio služieb, registračný formulár či podstránku konkrétneho produktu. Uskutočnenie nákupu či registrácie je tak pre neho oveľa ľahšie, ako keby mal stránku sám hľadať.