Definícia

A/B testovanie webu predstavuje riadený experiment, pri ktorom sú aspoň dve rôzne verzie stránky ukazované rôznym návštevníkom s cieľom zistiť, na ktorej verzii dochádza k častejšiemu splneniu definovaného cieľa.

Popis

A/B testovanie spočíva v tom, že sa vytvoria dve alebo viac verzií webu, ktoré sa líšia vo vybraných prvkoch (napr. iná veľkosť/farba CTA, rôzne rozmiestnenie prvkov na produktovej stránke a pod.). 

Návštevníci webu sú tak rozdelení aspoň medzi dve stránky: pôvodnú A verziu a novú B verziu, ktoré sa v niečom líšia. Pritom sa meria miera splneného želaného cieľa, napr. nákup, vyplnený kontaktný formulár a pod.

Tá verzia, ktorá má štatisticky významnú vyššiu mieru konverzie, sa považuje za úspešnejšiu a stane sa hlavnou.

A/B testovanie sa dá prakticky donekonečna opakovať a neustále tak vylepšovať výkon webu.

Na A/B testovanie sa odporúča, aby testovaná stránka dosahovala aspoň okolo 1000 konverzií mesačne. Inak môže byť zdĺhavé zabezpečenie štatisticky významných výsledkov. 

Prečítajte si viac o A/B testovaní v článku od Jara Urama alebo si A/B testovanie vyskúšajte priamo na webe s pomocou našich špecialistov.