Definícia

Open rate v e-mail marketingu predstavuje percento príjemcov, ktorí otvorili e-mailovú správu vzhľadom k celkovému počtu doručených e-mailov. Je to dôležitá metrika, ktorá umožňuje analyzovať a vyhodnocovať úspešnosť a účinnosť e-mailových kampaní.

Popis

Open rate je dôležitou metrikou v e-mail marketingu, ktorá ukazuje, koľko ľudí z celkového počtu prijímateľov otvorilo doručený e-mail. Vďaka tejto metrike dokážeme odsledovať percento záujmu otvoriť obsah e-mail marketingovej komunikácie na kontakty. Táto metrika je základom pre vyhodnocovanie kampane, vďaka ktorej dokážeme včas identifikovať efektivitu, unikátnosť a chytľavosť komunikovaného obsahu.

Vyššie percento/open rate na e-mailovej kampani hovorí o tom, že obsah, ktorý komunikujete, je pre vašu cieľovú skupinu lákavý.

Nízky open rate môže znamenať aj technické problémy s nástrojom na vašu e-mailovú komunikáciu. V tomto prípade je dôležité preveriť možnými nástrojmi a testovaním, či obsah, ktorý odosielate na vašu databázu, príde do schránky príjemcov alebo skončil v nevyžiadanej pošte, prípadne v časti Spam.

Dôležitý fakt je, že šancu zvýšiť pomer otvorených e-mailov výrazne ovplyvňuje práve správne a pútavo spracovaný preheader. Práve tento obsah je prvým momentom stretu vašej komunikácie a príjemcu.

Ideálny open rate sa môže líšiť v závislosti od odvetvia, veľkosti cieľovej skupiny a typu e-mailových kampaní. Všeobecne platí, že priemerný open rate sa pohybuje od 15 % do 25 %. Avšak, tento percentuálny pomer môže byť oveľa vyšší pre personalizované kampane.

Prečítajte si tiež články o e-mail marketingu od YNK media:

Príklad

Prilákajte pozornosť v predmete: Zabezpečte, aby predmet e-mailu bol zaujímavý a podnetný. Stručne a jasne vyjadrite, čo je v e-maile a aký je jeho prínos pre príjemcu.

Personalizácia: Oslovte príjemcu menom a venujte sa jeho záujmom a preferenciám. Personalizované e-maily majú väčšiu šancu byť otvorené.

Optimalizujte čas odoslania: Skúste zistiť, kedy je vaša cieľová skupina najaktívnejšia v čítaní e-mailov a prispôsobte tomu čas odosielania e-mailov.

Kvalitný obsah: Zabezpečte, aby váš obsah bol hodnotný a zaujímavý. Poskytnite príjemcom relevantné a užitočné informácie.

Testovanie a optimalizácia: Pravidelne testujte rôzne elementy vašich e-mailov, ako predmet, dĺžku, grafiku atď. a na základe údajov optimalizujte svoje kampane.

Segmentácia cieľovej skupiny: Rozdeľte vašu cieľovú skupinu do segmentov a posielajte im e-maily, ktoré sa vzťahujú priamo na ich záujmy a potreby.