Definícia

Spam je druh nevyžiadanej elektronickej pošty, najčastejšie správ, ktoré sú masovo rozposielané. Táto pošta obsahuje zväčša reklamy, propaguje podvodné schémy, obsahuje vírusové a malware odkazy alebo iný, nevyžiadaný obsah. Často obsahuje zavádzajúce alebo nepravdivé informácie a je zasielaná s cieľom získať osobné či inak citlivé údaje príjemcu.

Popis

Najčastejšie sa so spamovým obsahom stretneme v emailovej schránke, avšak aj prostredníctvom iných komunikačných kanálov, napríklad:

  • textové správy,
  • telefonické kontaktovanie,
  • komentáre,
  • inzercie na internete.

Spamovú poštu rozdeľujeme na niekoľko podkategórií. Najznámejšie z nich opisujeme nižšie.

Phishing

Ide o druh cyber spamu, cez ktorý odosielatelia posielajú elektronickú poštu obsahujúcu klamlivé, no často na prvý pohľad vierohodné správy. Tie zväčša vymáhajú prihlasovacie údaje, verifikačné kódy a iné citlivé informácie.

E-mailové spamy

Ako už názov napovedá, ide o poštu v emailovej schránke. Táto pošta zväčša pôsobí, že prišla od legitímneho odosielateľa, keďže odosielateľ sa môže tváriť, že je celosvetovo známa spoločnosť, napríklad Apple. Cieľom týchto správ je „prinútiť“ prijímateľa vykonať akciu, napríklad, zaplatiť neuhradenú (fiktívnu) faktúru, zmeniť si heslo, obnoviť kontaktné informácie v účte a pod.

Malspam

Malspam je druh spamu, s ktorým sa dodnes stretneme napríklad na Facebooku. Ide taktiež o ľahko uveriteľnú formu spamu, keď vám jeden z vašich priateľov pošle neočakávaný klikateľný odkaz spolu s uveriteľným sprievodným textom a vyzve vás k akcii naň kliknúť. Po kliknutí na odkaz sa do vášho počítača dostane malware alebo iný počítačový vírus.

Ako sa brániť pred spamom?

Najlepším spôsobom, ako sa brániť proti spamu v rámci emailovej schránky, je používanie filtrácie nevyžiadanej pošty, ktorá umožňuje príjemcovi označiť e-mail ako spam a odstrániť ho z doručenej pošty. Takúto funkciu nájdete napríklad na Gmaili po otvorení pošty:

Návod, ako nahlásiť spam v Gmaili

V prípade, ak dostávate pravidelné spamové emaily od jednej konkrétnej osoby, služba Gmail ponúka priamo zablokovanie týchto adries. Nastavíte si ju v časti Nastavenia – Filtre a blokované adresy:

Návod, ako zablokovať spam v Gmaili

Ďalšie spôsoby, ako sa chrániť pred spamom, sú:

  • nezdieľať osobné alebo finančné údaje,
  • byť opatrní pri klikaní na odkazy v neznámych e-mailoch či náhodných správach od priateľov,
  • nahlasovať a blokovať spamové zdroje,
  • používať viacstupňového overovanie najmä pri citlivých informáciách,
  • používať bezpečnostný počítačový softvér.