Definícia

B2B (alebo Business-to-Business) predstavuje predaj produktov alebo služieb jednej spoločnosti inej spoločnosti. Príkladom tohto vzťahu môže byť obchod medzi výrobcom a odberateľom alebo predajcom a obchodníkom. Mnoho spoločností spadá do B2B, ako aj B2C segmentu.

Popis

S pojmom B2B úzko súvisí aj B2B marketing, ktorý sa zameriava na potreby a výzvy jednotlivcov nakupujúcich v mene svojej organizácie. Organizácia sa tak zároveň stáva zákazníkom. Rozdiel medzi B2B a B2C segmentom je aj vo výbere produktov a služieb. Koncoví zákazníci berú pri nákupe do úvahy nielen cenu, ale aj dizajn výrobku či popularitu. Pri B2B kupujúci hľadia najmä na tri faktory – kvalitu, cenu a zisk. Výsledná forma B2B marketingu závisí od konkrétneho podnikateľského publika.

Nedá sa preto jednoznačne určiť, ktoré kanály a stratégie sú v tomto segmente najúčinnejšie. K najpopulárnejším riešeniam však patrí e-mailový marketing (newsletter), digitálny marketing (SEOPPC), marketing na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn) a content marketing (blogové články, e-booky, videá, webináre, podcasty).

Prečítajte si náš Ebook o B2B online marketingu a nezabudnite si pozrieť tiež prípadové štúdie z oblasti B2B segmentu, ktoré zhrnul Juraj Sasko.