Plánovanie je jednou z kľúčových fáz akéhokoľvek marketingového projektu. Navrhnúť plán, ktorý kladie dôraz na jednotlivé nákupné fázy zákazníka môže byť oveľa jednoduchšie, ak použijete správny postup. Ak chcete pri plánovaní myslieť na všetko od cieľov, cieľovej skupiny cez použitý obsah, vhodné marketingové kanály až po celkový rozpočet, použite model See Think Do Care.

Na úvod si v duchu alebo aj nahlas povedzte: „Pomocou online marketingu nechcem iba predávať. Pomocou online marketingu nechcem iba predávať. Pomocou online marketingu nechcem iba predávať. ” Máte to? Táto myšlienka už bola miliónkrát omieľaná, prečo si ju teda nezopakovať znova? Dnešný online marketing je už tak sofistikovaný a komplikovaný, že samotný predaj alebo iná konverzia je iba jedna časť celého procesu. To, čo predchádza konverzii a to, čo nasleduje po nej, je tak isto dôležité ako konverzia samotná, pretože všetky tieto kroky sa navzájom podporujú. Tieto kroky nazývame aj nákupnými fázami zákazníka.

Nákupné fázy zákazníka sú 4 – SEE THINK DO CARE

 • See – fáza, v ktorej oslovujeme najširšie zasiahnuteľné publikum. Ľudia v tejto fáze moju značku, produkt alebo službu ešte vôbec nepoznajú.
 • Think – v tejto fáze publikum moju značku, produkt alebo službu pozná, porovnáva ju s konkurenciou a rozmýšľa nad možnosťami.
 • Do – fáza, v ktorej chce kvalifikované publikum v danom momente vykonať konverziu, napríklad nakúpiť.
 • Care – fáza, v ktorej oslovujeme existujúceho zákazníka.

To je všetko? Veď podobné nákupne fázy poznám aj z iných frameworkov.

Skôr, než sa dostaneme k samotným krokom vytvorenia plánu pomocou See Think Do Care, poďme sa pozrieť v rýchlosti na to, prečo takýto framework vznikol. Ak ste niekedy plánovali väčší online marketingový projekt, určite ste museli dať dokopy veľké množstvo informácii, ku ktorým ste si kládli množstvo otázok.

 • Akú cieľovú skupinu chcem zaujať?
 • Čo jej chcem povedať?
 • Aké online kanály na to použijem?
 • Čo bude cieľom?
 • Koľko to bude celé stáť?
 • Počkať, je tá cieľovka iba jedna a chcem každej z nich povedať to isté?
 • No a keď chcem povedať každej niečo iné, asi každú oslovím iným online kanálom, ale ktorým? A budem vlastne merať stále to isté? Veď niekedy ma zajímajú konverzie a niekedy napríklad iba organická návštevnosť.
 • A nie je toho nejak veľa?

Veľkou prednosťou frameworku See Think Do Care je jeho praktické a jednoduché využitie. Podme si ho ukázať. Predstavte si, že ste majiteľom siete hotelov na Slovensku. Zoberte si kúsok papiera, prípadne otvorte tabuľku na Google Drive alebo v Exceli, a vytvorte takúto tabuľku:

see-think-do-care-cielove-publikum

Do tabuľky napíšte odpovede na nasledujúce otázky:

 • Kto je moje publikum vo fáze See, vo fáze Think, vo fáze Do, vo fáze Care?
 • Teda inými slovami, koho chcem osloviť v jednotlivých fázach?

Je to veľmi dôležitý krok. Dajte si k tomu pokojne dobrú kávu alebo čaj, poraďte sa s priateľom na telefóne a nehanbite sa napísať prvú vec, ktorá vám príde na rozum. Vždy sa dá predsa škrtať alebo stlačiť delete.

Podobne pokračujte a odpovedajte na nasledujúce otázky:

 • Aký obsah a posolstvo chcem doručiť cieľovému publiku v jednotlivých fázach?
 • Aké kanály použijem na doručenie posolstva publiku v jednotlivých fázach? Napríklad newsletter nepoužijem vo fáze See, nechcem nikoho predsa otravovať spamom. Naopak cez sociálne média nebudem servírovať obsah Do, veď moji fanúšikovia na Facebooku nechcú nakupovať.
 • Čo budem v danej fáze merať, čo chcem vlastne dosiahnuť?
 • Koľko ma bude použitie konkrétneho komunikačného kanála stáť počas najbližších 12 mesiacov?

Výsledok môže vyzerať nejak takto:

see-think-do-care-plan

Výborne, práve ste vytvorili See Think Do Care plán. Ten môžete ďalej upravovať a doplniť o ďalšie časti. Môže vás napríklad zaujímať časová os projektu alebo odhadované výsledky.

Robte to nelineárne

Ľudský mozog nepracuje lineárne a rád dopĺňa chýbajúce miesta. Pripravte si preto prázdnu tabuľku See Think Do Care plánu a začnite vypĺňať, čo vám prvé napadne. Niekomu takýto postup možno úplne nevyhovuje, no mne osobne sa pracuje lepšie s prázdnou šablónou, ako by som mal dodržiavať po sebe idúce kroky. Dodržiavanie presného postupu ma zdržiava. Skúste byť tiež nelineárni alebo ak sa to dá tak povedať, skúste byť kreatívni.

Poďte do hĺbky a odhaľujte súvislosti

Odporúčam si súčasne s plánom alebo možno ešte o čosi skôr pripraviť úvodné analýzy projektu, biznisových cieľov, konkurencie, cieľovej skupiny a podobne. Vytvorte napríklad Persóny alebo Analýzu kľúčových slov. Čím viac viete, tým presnejší a efektívnejší bude váš See Think Do Care plán. Nebojte sa ísť do hĺbky.

Mne osobne sa tiež osvedčilo vytvoriť si myšlienkovú mapu projektu, ktorá odhalila množstvo skrytých súvislostí. Pri tvorbe myšlienkovej mapy nezabudnete zohľadniť všetky zúčastnené strany projektu (Stakeholders), príležitosti, hrozby a mnoho ďalších aspektov projektu. Myšlienkové mapy sú rýchle a efektívne.

Nezabudnite si svoj plán prejsť s kolegami alebo známymi. Pohľad inej osoby je vždy iný a doplní chýbajúce časti, ktoré vy nevidíte. Dohodnite si krátky brainstorming a spoločne plán vylepšite.

Mám See Think Do Care plán a nebojím sa ho použiť

Zavolajte všetkých kolegov a s projektom spriaznené duše a začnite realizovať plán. Máte jasné odpovede na to, že komu, ako a aký obsah naservírujete. Viete, čo chcete merať a aké výsledky očakávate. Teraz vás už nič nezastaví, takže smelo do toho. 🙂

Nabudúce napíšem niečo viac o vytvorení prvej časti plánu – cieľového publika. S kolegom Marekom Šulíkom sme sa dohodli, že napíše viac o meraní výsledkov, teda o časti, ktorá odlišuje See Think Do Care od iných frameworkov. Verím, že z témy See Think Do Care vytvoríme vo VISIBILITY pekný blogový seriál a že si nájde široké publikum.