Definícia

Impresia v online marketingu predstavuje pojem pre jedno zobrazenie reklamy. Inak povedané, je metrikou, ktorá sa používa na kvantifikáciu počtu zobrazení alebo načítaní webovej stránky, reklamy alebo časti digitálneho obsahu na obrazovke používateľa. 

Popis

Impresie nie sú založené na akcii, ale sú definované tým, že používateľ potenciálne vidí reklamu. Nie sú teda meradlom toho, či na reklamu používateľ klikol, ale toho, koľkokrát sa mu reklama zobrazila. Často sa zamieňa s dosahom, inak nazývaným aj reach. Zatiaľ čo reach predstavuje celkový počet používateľov, ktorí vidia váš obsah, impresia označuje počet zobrazení obsahu bez ohľadu na to, či ide o toho istého používateľa. 

Keďže nedochádza k interakcii alebo kliknutiu a metrika je založená len na tom, či sa obsah, príspevok, alebo reklama zobrazujú, je ťažké určiť, či používateľ obsah skutočne vidí a registruje. To však neznamená, že impresie v online marketingu nemajú svoj význam alebo by sa mali úplne ignorovať. Stále ide o dôležitú metriku, ktorá sa pomerne často používa.

Impresie sa merajú na základe toho, koľkokrát sa reklama zobrazí. Buď sa dá platiť za 1 zobrazenie (CPI – Cost Per Impression) alebo za každých 1000 zobrazení reklamy (CPM – Cost Per Mille). 

CPI – náklady na reklamu ÷ počet zobrazení = náklady na jedno zobrazenie.

CPM – náklady na reklamu ÷ celkový počet zobrazení x 1000 = CPM.

Príklad

Ak napríklad zverejníte príspevok na Facebooku pre svojich 100 sledovateľov, váš dosah bude maximálne 100, a to aj vtedy, keď jeden z vašich sledovateľov uvidí obsah znova od priateľa, ktorý zdieľa rovnaký príspevok. Počet impresií sa však zvýši zakaždým, keď niekto uvidí váš príspevok, aj keď ho videl už predtým.

Alebo

Impresie môžu dopomôcť k pochopeniu ďalších dátových metrík, ako je napríklad miera prekliku (CTR). Keď sa napríklad pozriete na impresie e-mailov a vidíte, že sú pomerne vysoké, ale CTR relatívne nízke, napovie vám to, že niečo vo vašom e-maili nerezonuje s vaším publikom. To vám pomôže vypracovať strategický plán, ako zlepšiť štruktúru vašich e-mailov a výziev na akciu (CTA).