Definícia

Mikrospoty sú krátkym formátom video reklamy s dĺžkou 6 sekúnd a menej, ktoré umožňujú osloviť viac zákazníkov a zvýšiť povedomie o vašej značke pomocou krátkeho, zapamätateľného posolstva. Bumper Ads tak majú len minimálny negatívny vplyv na používateľský zážitok zo sledovania konkrétneho videa.

Popis

Mikrospoty sú krátke, rýchle a výstižné. Správy prostredníctvom nich sa cieľovej skupine doručujú jasne a priamočiaro. 

Mikrospoty sú nepreskočiteľné a zobrazujú sa pred hlavným videoobsahom, počas neho alebo na konci. Diváci ich preto musia dopozerať, aby následne mohli pokračovať v sledovaní svojho videa. To zaisťuje vysokú úroveň viditeľnosti.

Mikrospoty sa predávajú na základe ceny za tisíc zobrazení (CTZ), vďaka čomu sú vhodnejšie a priaznivejšie pre malé a stredné podniky.

Reklama YouTube Bumper obsahuje v sebe mnoho reklamných výhod. Kľúčovým bodom, ktorý odlišuje mikrospoty od ostatných, je však to, že nútia divákov, aby ich sledovali.