Definícia

Google Ads audiences (publiká Google Ads) predstavujú jeden z viacerých spôsobov, ako reklamou zacieliť potenciálnych zákazníkov a osloviť ich s posolstvom, ktoré chce inzerent zdieľať. Publikum môžeme definovať ako skupinu ľudí, resp. používateľov internetu, ktorí majú rovnaké alebo podobné záujmy alebo nákupné zámery. 

Popis

V Google Ads využívame na segmentáciu ľudí a tvorbu publík tzv. Segmenty publika. Do jednotlivých reklamných skupín v kampaniach môžeme pridávať tieto segmenty a oslovovať tak používateľov na základe toho, kto sú, aké majú záujmy a návyky, čo aktívne vyhľadávajú alebo ako interagovali s vašou firmou.

Pri interakcii s firmou hovoríme o tzv. Remarketingových publikách, a teda publikách, do ktorých spadajú, či už návštevníci stránky za určité sledované obdobie, alebo ľudia, ktorí už nakúpili alebo vykonali iný druh konverzie na webe

Segmenty publika môžu zvýšiť výkonnosť kampane, pretože nimi oslovujete ľudí, ktorí prehliadajú weby, používajú aplikácie alebo sledujú videá.

Príklad

Môže ísť o už vyššie spomenuté segmenty publika na základe záujmov a nákupných zámerov, ale taktiež si môžeme definovať segmenty na úrovni:

  • Životných udalostí, 
  • podrobných demografických údajov,
  • na základe určitých hľadaných výrazov alebo
  • rôzne typy remarketingových publík.