Definícia

Reach, po slovensky dosah, je metrika, ktorá hovorí o počte ľudí, ktorí videli vašu reklamnú kampaň alebo iný obsah. Ak reklamu videlo 1 000 ľudí, znamená to, že jej reach má rovnakú hodnotu – 1 000.

Popis

Význam slova reach nie je na jednotlivých sociálnych sieťach jednotný. Facebook definuje túto metriku ako celkový počet ľudí, ktorí videli vašu reklamu, a to aspoň jedenkrát. Reach môžeme v tomto význame rozdeliť do 3 kategórií:

  • organický dosah – ide o počet ľudí, ktorým sa obsah zobrazil organicky, resp. bez využitia platenej reklamy,
  • platený dosah – v tomto prípade ide o počet používateľov, ktorým sa obsah zobrazil vďaka platenej reklame, platený dosah je často ovplyvnený celkovým budgetom inzerentov alebo konkrétnym zacielením,
  • virálny dosah – počet ľudí, ktorí sa dostali k vášmu obsahu vďaka iným používateľom. Tí mohli tento obsah zdieľať alebo vykonať inú interakciu.

Instagram chápe reach, resp. dosah, podobne ako Facebook. Hovorí o celkovom počte unikátnych profilov, ktoré videli váš príspevok alebo príbeh. Ostatné sociálne siete, ako Twitter, túto metriku veľmi nesledujú. V rámci Google Ads predstavuje reach odhadovaný počet ľudí, ktorí môžu potenciálne vidieť vašu reklamu v rámci určitej geografickej oblasti.

A na čo je táto metrika vlastne dobrá? Vďaka nej vieme jednoducho vyhodnotiť naše reklamné kampane. Ak má naša reklama veľký dosah, no neprúdia z nej žiadne konverzie, niečo môže byť nastavené nesprávne.