Definícia

Analýza konkurencie je proces zberu a vyhodnocovania informácií o konkurenčných firmách alebo produktoch s cieľom pochopiť ich silné a slabé stránky, trhové stratégie, cenové politiky, marketingové taktiky a celkovú trhovú pozíciu.

Popis

Tento proces pomáha firmám identifikovať príležitosti a hrozby na trhu, ale aj inšpirovať sa v rámci zlepšenia vlastných produktov a služieb. Výsledky analýzy konkurencie zároveň pomáhajú pri nastavovaní efektívnejších marketingových stratégií.

Pri analýze konkurencie riešime niekoľko kľúčových aspektov:

 • Identifikácia konkurentov: Analyzujeme, kto sú naši hlavní konkurenti, vrátane priamych (ponúkajú rovnaké alebo veľmi podobné produkty/služby) a nepriamych konkurentov (ponúkajú produkty/služby, ktoré môžu nahradiť tie naše).
 • Profilovanie konkurentov: Získať detailné informácie o každom konkurentovi, vrátane ich veľkosti, histórie, finančných údajov, organizačnej štruktúry a geografickej prítomnosti.
 • Analýza produktov a služieb: Porovnávame vlastnosti produktov/služieb, kvalitu, ceny a USP (jedinečné predajné argumenty) produktov a služieb konkurentov s našimi vlastnými. Zistíme, aké inovácie a technologické vylepšenia konkurenti zavádzajú a môžu trh ovplyvniť.
 • Cenová politika: Analyzujeme, aké sú cenové stratégie konkurentov. Ponúkajú zľavy alebo špeciálne ponuky? Ako nimi ovplyvňujú trh?
 • Komunikačné kanály konkurentov: Aké marketingové kanály a metódy používajú konkurenti? Ako sa prezentujú na trhu? Akým spôsobom predávajú svoje produkty/služby a ako ich propagujú? Je takáto ich komunikácia efektívna?
 • Kto využíva ich služby? V rámci analýzy sa pozrieme na to, pre akých zákazníkov (B2C, B2B) ponúkajú svoje služby alebo produkty a akú oblasť trhu dokážu pokryť.
 • Sú zákazníci spokojní so službami konkurentov? Analyzujeme recenzie a hodnotenia zákazníkov konkurencie a získame tak prehľad o tom, aké sú silné a slabé stránky konkurencie.

Prečo sa oplatí vypracovať analýzu konkurencie?

Výsledky analýzy konkurencie: 

 • Môžu priniesť lepšie porozumenie pre trhové prostredie a umožňujú lepšie plánovanie a strategické rozhodovanie.
 • Poskytujú prehľad o marketingových a reklamných stratégiách.
 • Umožňujú porovnanie výkonu firmy s konkurentmi a identifikáciu oblastí na zlepšenie.
 • Pomôžu identifikovať nové príležitosti na trhu a včas rozpoznať potenciálne hrozby, ktoré môžu ovplyvniť podnikanie.
 • Pomáhajú firmám lepšie pochopiť trhové trendy, preferencie zákazníkov a dynamiku trhu.
 • Zlepšujú produkty a služby (informácie o silných a slabých stránkach konkurencie môže viesť k zlepšeniu vlastných produktov).
 • Pomáhajú identifikovať, čo robí firmu jedinečnou a ako to môže byť komunikované.
 • Pomáhajú pri cenotvorbe.
 • Lepšie pochopenie zákazníkov: Pomáhajú lepšie pochopiť potreby a očakávania zákazníkov, čo vedie k lepšiemu zameraniu produktov a marketingu.