Definícia

Benchmarking je proces porovnávania a hodnotenia výkonu, procesov alebo produktov s konkurenciou alebo najlepšími príkladmi v odvetví. Cieľom je identifikovať slabé miesta, objaviť príležitosti a posilniť konkurencieschopnosť spoločnosti.

Popis

Benchmark alebo benchmarking v oblasti konkurenčného prostredia a inovácií pomáha spoločnostiam identifikovať ich postavenie na trhu a nájsť inšpiráciu v najlepších praktikách od najúspešnejších konkurentov v odvetví. Je to nástroj pre porovnávanie sa s konkurenciou.

Príklad

Príkladom benchmarkingu je porovnávať sa na úrovni výkonu, stratégie, produktov, finančných výsledkov, štýlu komunikácie alebo marketingovej stratégie.

Napríklad porovnanie časov výroby alebo množstva chýb v produkcii môže zlepšiť efektivitu práce zamestnancov a zvýšiť tak customer experience. Tento príklad je viditeľný napríklad v logistike, kde sa prepravcovia snažia urýchliť čas doručenia zásielok a pod.

Identifikovanie a porovnávanie stratégií konkurenčných spoločností môže pomôcť objaviť nové prístupy k marketingu, predaju alebo rozvoju nových produktov. Meranie úrovne spokojnosti zákazníkov a porovnávanie sa s konkurenčnými spoločnosťami môže viesť k lepšiemu porozumeniu potrieb zákazníkov a zlepšeniu poskytovaných služieb, ktoré môžu firmy aplikovať do svojej stratégie.

V obchodnom svete je benchmark ako kompas, ktorý pomáha navigovať spoločnosti k úspechu. Používať benchmark znamená neustále sa zlepšovať a držať krok s inováciami, čím sa zaručuje, že spoločnosť nezostane v závetrí konkurenčného poľa. Je to kľúčový nástroj pre vytváranie hodnoty a vyčnievanie v dnešnom dynamickom prostredí.