Definícia

B2C (alebo Business-to-Customer) predstavuje predaj produktov alebo služieb medzi spoločnosťou a koncovým spotrebiteľom. Takýto vzťah, ktorý sa realizuje na internete a prostredníctvom virtuálnych obchodov alebo webových aplikácií, je známy pod pojmom e-commerce.

Popis

S B2C predajom úzko súvisí aj B2C marketing, ktorý sa zameriava na stratégie a postupy, ktoré spoločnosť využíva pri predaji produktov alebo služieb svojim zákazníkom. Na rozdiel od B2B marketingu sa takéto kampane nezameriavajú výhradne na výhody tovaru, resp. služby. Dôležité sú aj emócie. 

Koncoví spotrebitelia vyhľadávajú a nakupujú produkty prakticky okamžite, často bez prieskumu trhu. Kľúčom k úspešnej kampani v B2C segmente je preto poznať svojich zákazníkov a porozumieť ich nákupným zvyklostiam a osobným preferenciám. B2C reklama by preto mala byť jasná a zrozumiteľná s dôrazom na výhody, ktoré zákazník kúpou produktu alebo služby získa.

K najpopulárnejším spôsobom, ako zvýšiť predaj a brand awareness v online prostredí, patria: