Definícia

Expanzia predstavuje rozšírenie biznisu o nové služby alebo produkty na domácej pôde, no môže predstavovať aj presadenie sa na zahraničnom trhu. Cieľom kvalitnej expanzie je stať sa nerozpoznateľným od lokálnych e-shopov, preto je nutné poznať fungovanie a mentalitu daného trhu.

Popis

Väčšina úspešných firiem alebo e-shopov má potrebu svoj biznis posunúť vpred a rásť. Pod slovom expanzia si tiež môžeme predstaviť väčšiu silu, zisky a taktiež predaje.

Prečo sa firmy rozhodli expandovať? 

  • Miestny trh je malý s nedostatkom potenciálnych zákazníkov,
  • trh je presýtený daným produktom alebo službou,
  • chcú osloviť nových potenciálnych zákazníkov,
  • chcú zvýšiť povedomie o značke,
  • chcu sa vyrovnať konkurencii, ktorá expanduje tiež,
  • ide o strategický krok.

Množstvo firiem si spája slovo expanzia s veľkou investíciou. Realite by preto mala predchádzať analýza zahraničného trhu, stratégia a ďalšie potrebné analýzy.

Prečítajte si tiež odporúčania od našich špecialistov.