Definícia

Sociálne siete sú platformy, ktoré umožňujú používateľom komunikovať, zdieľať obsah a budovať virtuálne komunity na základe spoločných záujmov a vzťahov. 

Ide o jeden z najrozšírenejšíchnajpopulárnejších spôsobov komunikácie a interakcie v digitálnom svete.

Popis

V súčasnosti sú najpopulárnejšími sociálnymi sieťami Instagram, Facebook, YouTube, TikTokTwitter.

História sociálnych sietí

Vznik sociálnych sietí sa datuje do začiatku 21. storočia, keď sa objavili prvé webové stránky, ktoré umožňovali používateľom vytvoriť si svoje vlastné profily a prepojiť sa prostredníctvom nich s priateľmi. 

Postupne sa sociálne siete rozvíjali a zlepšovali svoje funkcie, aby zabezpečili ešte väčšiu interakciu medzi používateľmi. Dnes sú sociálne siete jedným z najdôležitejších kanálov komunikácie a zdieľania obsahu v digitálnom svete.

Na čo slúžia sociálne siete?

Sociálne siete majú mnoho využití, vrátane budovania komunít, marketingu, osobného brandingu, podnikania a vzdelávania. 

Napríklad Facebook sa používa na komunikáciu s priateľmi a rodinou, Twitter na sledovanie správ a diskusiu o aktuálnych udalostiach, LinkedIn na hľadanie práce a rozvoj kariéry, Instagram na zdieľanie vizuálneho obsahu a budovanie značky a TikTok na tvorbu krátkych videí a zábavu.

Na väčšine sociálnych sietí môžete aj inzerovať, na Facebooku napr. funguje Facebook Ads.