Definícia

Hashtag je názov pre znak „#“. Slovo hashtag je spojením 2 anglických výrazov „hash“ a „tag“. V preklade ide o označenie mriežky „#“ a slova „tag“, čiže označenie kľúčového slova mriežkou. Úlohou hashtagu je označiť tématiku alebo kontext publikovaného obsahu (napríklad na sociálnych sieťach).

Umožňuje používateľom zoskupovať a následne vyhľadávať okruhy tém (a ich príspevky) podľa zdieľaného hashtagu, čím zlepšuje dostupnosť informácií na základe jednotlivých záujmov používateľov.

Popis

Prvé použitie hashtagu siaha až do 80. rokov, kedy hashtag slúžil na kategorizáciu obsahu pre ľudí v rámci internetu. Neskôr, počas rozmachu internetu a sociálnych sietí, nabral # na popularite a stal sa súčasťou komunikácie na sociálnych sieťach, čím vytváral akúsi „komunikačnú šnúru“. 

Konkrétne sa tak stalo v roku 2007, kedy produktový dizajnér Chriss Messina zo Silicon Valley prvýkrát použil hashtag vo svojom príspevku na Twitteri. V tom obodbí hashtag označoval priestory určené na chat a taktiež predstavoval spôsob kategorizácie príspevkov. 

Náhodne, práve v tom istom roku, počas obrovských požiarov v San Diegu, používanie hashtagu #Sandiegofire umožnilo virálne šíriť informácie o tejto udalosti a ukladať správy do prislúchajúcej „kategórie“, čím umožnili rýchlejší a efektívnejší prístup k informáciám celosvetovo.

V súčasnosti sa hashtagy používajú na rôznych platformách, vrátane Instagramu, Facebooku, LinkedInu a mnohých ďalších, kde publikovaný obsah podporíme aj textovou informáciou, ktorá bližšie opíše tému. 

V prípade sociálnych sietí, je možné používané slovné spojenia označené hastagom rozkliknúť, vďaka čomu zobrazíte všetky fotky, videá a iné typy obsahu, ktoré boli daným hashtagom označené.

Ako sa používa hashtag

Ako napísať hashtag na klávesnici Microsoft a Apple?

Klávesová skratka pre Microsoft

  • Pravý Alt + X 
  • Ctrl + ľavý Alt + X
  • Ľavý Alt + 35

Na anglickej klávesnici:

  • Shift + klávesa 3 na hornej strane

Klávesová skratka pre Apple iOS:

  • Option+3