Definícia

LinkedIn je globálna, profesijná, sociálna sieť, ktorá spája firmy, ich zamestnancov, freelancerov, majiteľov menších startupov alebo konateľov väčších korporácií. V minulosti bola táto sociálna sieť známa najmä pre ponuku voľných pracovných príležitostí a možnosť kariérneho rastu jednotlivcov.

V súčasnosti LinkedIn ponúka svojim používateľom oveľa širšie spektrum služieb.

Popis

LinkedIn bol prvýkrát spustený v roku 2003. Vznikol v Kalifornii a vytvoril ho bývalý zamestnanec značky Apple či Fujitsu Reid Hoffman. Začiatky boli pre LinkedIn náročné, ale aktuálne je LinkedIn najznámejšou a najobľúbenejšou profesijnou sociálnou sieťou na svete

Čo vám LinkedIn dokáže ponúknuť v dnešnej dobe, a prečo by ste mali byť jeho neodmysliteľnou súčasťou?

  • LinkedIn je pracovný portál
  • LinkedIn je profesionálny marketingový kanál
  • LinkedIn je sieť kontaktov
  • LinkedIn je priestor na budovanie osobnej alebo firemnej značky

Okrem toho, že vám LinkedIn ponúka možnosti kariérneho rastu a viete sa spojiť so zaujímavými profesnými kontaktmi z celého sveta, pre jednotlivcov a firmy prináša priestor na zviditeľnenie.

Značky a jednotlivci vedia prostredníctvom pravidelne pridávaného obsahu v podobe príspevkov osloviť široký okruh ľudí, odprezentovať svoje služby, ich pridané hodnoty, úspešné prípadové štúdie svojich klientov a získať tak potenciálne kontakty na budúcich klientov alebo iba, jednoducho, nových sledovateľov.

LinkedIn chce dobehnúť ostatné sociálne svete, ktoré vládnu svetu, a takisto ponúka firmám možnosť inzercie, resp. reklamy známej aj ako LinkedIn Ads.

Takisto ponúka veľa možností najmä obchodným tímom, ktoré vedia cez špeciálne funkcionality, ako je LinkedIn Sales Navigator, osloviť potenciálnych klientov, ktorí sú pre nich obchodne zaujímaví, a s ktorými by chceli spolupracovať.

Na sociálnej sieti LinkedIn si nájdu to svoje aj jednotlivci, ktorých zaujíma sebavzdelávanie a kurzy z rôznych profesijných oblastí, ako napr. účtovníctvo, financie, leadership, ľudské zdroje, marketing a iné.

Prečítajte si tiež články od Juraja Saska LinkedIn komunikácia – 8 tipov, ktoré musíte vyskúšať alebo 16 nástrojov pre lepšiu prácu s LinkedInom.

Príklad

Profil LinkedIn – Visibility SK

Čo je to LinkedIn