Definícia

Metaverse (metaverzum) je pokročilý digitálny priestor. Vznikol zlúčením viacerých technológií, ako sú VR (virtuálna realita), AR (rozšírená realita), AI (umelá inteligencia) a blockchain a predstavuje virtuálny svet, kde môžu ľudia spoločne interagovať, pracovať, hrať hry alebo sa zapájať do sociálnych aktivít prostredníctvom digitálnych avatarov. Ide o fiktívny priestor.

Popis

Nápad metaverse nie je úplne nový, ale získal na popularite s technologickým pokrokom a rastúcim záujmom spoločností ako Facebook (teraz Meta), Microsoft a mnohých ďalších.

V metaverse môžu používatelia vytvárať a vlastniť digitálne majetky, ako sú oblečenie pre avatary, virtuálne nehnuteľnosti alebo dokonca umelecké diela, často s využitím blockchain technológie pre zabezpečenie autentickosti a vlastníctva. Tento koncept tiež otvára nové možnosti pre digitálny marketing, značkové zážitky a e-commerce, keďže metaverse poskytuje nový, dynamickejší spôsob interakcie medzi značkami a spotrebiteľmi.

Budúcnosť metaverse

Metaverse je často opisovaný ako budúca fáza internetu, kde sa hranica medzi fyzickým a digitálnym svetom stáva čoraz nejasnejšou. V budúcnosti by mohol slúžiť ako platforma pre nové formy sociálnej interakcie, obchodu, zábavy a vzdelávania.

Napriek obrovskému potenciálu je však metaverse stále v raných fázach vývoja. Čelí rôznym výzvam, ako napríklad zabezpečenie ochrany osobných údajov, regulácia či technologické obmedzenia, ktoré je potrebné prekonať, aby sa mohol naplno realizovať plný potenciál tohto konceptu.

Príklad

Metaverse ponúka priestor pre inovatívne aplikácie v rôznych odvetviach, vrátane finančného sektora. Digitálne prostredie metaverse umožňuje firmám poskytovať svoje služby v interaktívnejšom formáte.

Jedným z príkladov využitia metaverse v bankovníctve je Tatra banka, ktorá sa stala prvou európskou bankou v Decentralande, populárnom virtuálnom svete. Po úspešných marketingových kampaniach v rokoch 2020 a 2021 sa Tatra banka rozhodla posunúť svoje marketingové aktivity do metaverse, kde predstavila svoju digitálnu osobnosť Bejby Blue. Táto digitálna tvár Študentského účtu od Tatra banky sa stala súčasťou metaverse, kde môže interagovať s followermi v novom, virtuálnom prostredí.