Definícia

Fake news sú nepravdivé alebo zavádzajúce správy, ktoré sa prezentujú ako legitímne a pravdivé. Ich hlavným cieľom je oklamať čitateľov, získať ich pozornosť, generovať príjmy z reklamy alebo manipulovať verejnú mienku. Fake news môžu zahŕňať vymyslené udalosti, skreslené fakty alebo nesprávne interpretácie reálnych udalostí.

Popis

V dnešnom digitálnom svete sa fake news rýchlo šíria a majú potenciál spôsobiť značné škody v spoločnosti tým, že podkopávajú dôveru v médiá a demokratické inštitúcie. Fake news ale nie sú výdobytkom dnešného digitálneho sveta. Sprevádzajú ľudstvo už od jeho počiatkov. Príkladom je kniha Protokoly sionských mudrcov – podvrh, ktorý podsúva Židom plány na ovládnutie sveta. Tento protokol vznikol na prelome 19. a 20. storočia a stal sa základom konšpiračnej teórie o židovskom sprisahaní.

Čím sú fake news charakteristické?

Zámer: Vytvoriť senzáciu, generovať návštevnosť na weboch, zarábať na reklame, šíriť politickú alebo ideologickú propagandu, diskreditovať jednotlivcov alebo organizácie.

Charakteristiky: Klikacie titulky, senzačné alebo šokujúce obsahy, anonymné zdroje, neoverené alebo vymyslené fakty.

Distribúcia: Sú často šírené prostredníctvom sociálnych sietí, blogov, neoverených spravodajských portálov alebo e-mailových reťazcov.

Ako rozpoznať fake news?

  1.   Overte si zdroj – skontrolujte, či je zdroj uvedený, správny a dôveryhodný.
  2.   Skontrolujte autora – je autor skutočný a má relevantnú odbornú kvalifikáciu?
  3.   Hľadajte ďalšie zdroje – existujú iné renomované médiá, ktoré informujú o rovnakej téme?
  4.   Analyzujte obsah – vyzerá obsah príliš senzačne alebo šokujúco? Sú uvedené dôkazy a tvrdenia relevantné?
  5.   Dátum – je správa aktuálna alebo stará a znovu zdieľaná?

Príklad

Hoax zdroj Dennik N

Zdroj: https://dennikn.sk/1375476/siri-sa-hoax-ze-usa-umiestnili-na-slovensku-jadrove-zbrane/