Pre lepšie pochopenie potrieb a problémov vašich zákazníkov, cielenejší marketing a hodnotnejší obsah pre vás vytvoríme modelové fiktívne postavy – typických reprezentantov vašich cieľových skupín, založených na reálnych dátach.