Definícia

Ideamaker je kreatívec, ktorý sa v reklamnej agentúre zameriava na tvorbu a kreovanie originálnych a inovatívnych nápadov pre reklamné kampane a projekty. Ideamaker je väčšinou priamou súčasťou kreatívneho tímu a pracuje spoločne s copywritermi, grafickými dizajnérmi, stratégmi a ďalšími členmi tímu na vytváraní a rozvoji konceptov, ktoré zaujmú cieľovú skupinu klienta.

Popis

Náplňou práce ideamakera je najmä generovanie nápadov, brainstorming a tvorba kreatívnych konceptov, ktoré sú základom reklamných kampaní. Pozícia ideamakera si vyžaduje úzku spoluprácu s ostatnými členmi kreatívneho tímu a klientom, aby sa zabezpečilo, že nápady sú v súlade s predstavami, požiadavkami a značkou klienta a jeho marketingovými cieľmi. Kreatívny koncept a nápady sú ideamakerom prezentované pred členmi tímu aj samotným klientom, ktorý ho schváli/zamietne.

Po tvorbe kreatívneho konceptu (a jeho schválení klientom) následne ideamaker participuje na pretavení nápadov do plne realizovateľných kampaní, ich stvárnení aj výbere vhodných mediálnych kanálov a formátov.

Súčasťou života ideamakera je neustále sledovanie trendov v oblasti reklamy, technológií, ako aj nálad a situácie v spoločnosti, ktoré môžu byť často základom pre vznik kvalitných reklamných kampaní.