Definícia

Brainstorming je proces riešenia zadania či problému kreatívnou formou, ktorý má mnoho podôb. Najčastejšie sa stretávame s brainstormingom v podobe skupinovej diskusie, ktorej cieľom je generovať množstvo rôznych nápadov, resp. riešení daného problému za čo najkratší čas. Keďže ide o vedenú formu diskusie, má svoju štruktúru a pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať.

Popis

Viac hláv, viac rozumu. Aj takto by sa dalo jednoducho opísať gro brainstormingu. Brainstorming zároveň patrí k ojedinelým prípadom, pri ktorých je povolené, aby kvantita prevyšovala kvalitu. Ako sme už spomenuli vyššie, aj brainstorming má svoje pravidlá, napríklad:

  • zákaz kritiky a vyjadrovania nesúhlasu s druhou osobou,
  • zápis jednotlivých nápadov tak, aby boli viditeľné aj pre ostatných účastníkov diskusie,
  • moderátor nevstupuje do diskusie ani nepredkladá svoje nápady, jeho úlohou je zapisovať nápady a dohliadať na tieto pravidlá.

Účastníci brainstormingu nemusia byť odborníci v danej téme. Je však dôležité, aby dostatočne rozumeli problému, o ktorom budú diskutovať. Práve kombináciou odbornosti a neodbornosti uchádzačov v diskusii vznikajú netradičné, rôznorodé a inovatívne nápady.