Definícia

Grafik alebo tiež grafický dizajnér je človek pracujúci v oblasti grafického dizajnu. Jeho úlohou je tvorba vizuálnych produktov, pričom pracuje s obrázkami, ilustráciami, typografiou, textom, videom a ďalšími grafickými prvkami. 

Popis

Grafický dizajnér zvyčajne pôsobí v marketingovom, reklamnom alebo mediálnom odvetví, často tiež ako freelancer. Jeho úlohou je grafické spracovanie reklamy, teda tvorba grafických výstupov v elektronickej či tlačenej podobe. Využíva sa pritom množstvo typov mediálnych nosičov a formátov. 

Výstupom jeho práce môže byť napríklad plagát, online banner, video, dizajn webovej stránky alebo logo. Grafik pri svojej práci často spolupracuje s copywriterom či idea makerom a jeho úlohou je pretaviť kreatívne koncepty do vizuálnej podoby a „dať im tvár“. Grafik musí ovládať prácu s grafickými nástrojmi, ideálne aj základy digitálnej fotografie, tvorby a strihania videí či animácie. 

Potrebujete pomôcť s prípravou grafických výstupov? Neváhajte sa obrátiť na Visibility a našich šikovných grafikov.