Definícia

Pojmom logo označujeme grafický symbol, ktorý slúži na identifikáciu firmy, organizácie či inštitúcie. Slovo logo pochádza z gréckeho logos, čo znamená slovo, reč či pojem. Logo je prvok, ktorý kombinuje slová, symboly a obrazy. 

Popis

Logo je jedným zo základných prvkov firemnej identity značky. Zvyčajne v sebe zahŕňa jej názov, no môže mať aj neslovnú podobu. Logo môže byť teda čisto obrazové, ktorého príkladom je napríklad značka Apple, môže byť slovné, ako má napr. Coca-Cola, môže byť znakové, ako má napr. OVB alebo môže byť kombinované.

Tvorcovia log, teda grafickí dizajnéri, sa do nich zvyčajne snažia premietnuť zameranie a činnosť firmy či organizácie. Dobré logo by malo malo byť pútavé, originálne, odlíšiteľné od všetkých ostatných a zároveň jednoduché, aby sa vynímalo na prezentačných materiáloch.

Logo firmy je ako tvár osoby. Je to to prvé, čo uvidíte a podľa čoho si utvoríte prvotný dojem. Zároveň vás bude sprevádzať po celý čas kontaktu so značkou v rôznych podobách. Musí byť preto dostatočne reprezentatívne a malo by odrážať identitu a filozofiu značky.

S tvorbou unikátneho loga vám veľmi radi pomôžeme aj u nás, vo Visibility.