Definícia

Firemná identita alebo corporate identity, je kľúčovým prvkom obrazu spoločnosti. Zahŕňa v sebe všetky vizuálne aspekty a dizajnové prvky, od loga cez aktivity na sociálnych sieťach až po kancelárske potreby. Silná firemná identita vytvára okamžite rozpoznateľný imidž značky.

Popis

Firemná identita má vždy dve stránky. Na jednej je tá dizajnová časť, na tej druhej je celková firemná osobnosť – teda to, kým značka naozaj je. Patria sem hodnoty, firemná kultúra, interná a externá komunikáciu značky.

Prečo je firemná identita dôležitá? Keď sa implementuje správne a dôsledne, značka bude rozpoznateľná na prvý pohľad. Publikum si ju zapamätá. Nezáleží na tom, či ide o veľkú firmu alebo malý start-up. Firemnú identitu treba budovať od začiatku, v neskorších fázach tak netreba opravovať, čo nefunguje. Vďaka proaktívnemu budovaniu corporate identity:

  • si značka zabezpečí dôslednosť a plynulosť komunikácie,
  • odlíši sa od konkurencie,
  • zefektívni spoluprácu a komunikáciu so zákazníkmi, zamestnancami, ale aj investormi a externými dodávateľmi.

Medzi základné prvky firemnej identity patrí:

  • firemná kultúra a osobnosť – vízia firmy, ciele, hodnoty, ale takisto aj interná komunikácia so zamestnancami,
  • dizajnlogo, webstránka, vzhľad sociálnych sietí, obalový a produktový dizajn, dizajn potrieb externej komunikácie, vzhľad kancelárií a firemných priestorov, dizajn zamestnaneckých uniforiem, firemný vozidiel, atď.

Cieľom firemnej identity je dosiahnuť vlastný jedinečný charakter spoločnosti a odlíšiť sa od konkurencie. Jej koncept musí byť preto dobre naplánovaný a strategicky implementovaný.

Prečítajte si tiež náš článok od Lucky Kekeňákovej Keď sa identita nehľadá, ale vytvára: brand DNA, claim a dizajn manuál alebo si tvorbu firemnej identity objednajte práve od nás, Visibility.