Úspešná značka potrebuje pre svoju rozpoznateľnosť unikátnu vizuálnu identitu. Jej dominantnú časť tvorí logo a dizajn manuál, ktorý definuje vizuálne prvky značky.