Definícia

Doména, presnejšie doménové meno, je unikátna adresa na internete, ktorá zvykne smerovať na nejaké webové sídlo, napr. visibility.sk.

Popis

Doménové mená slúžia ako prívetivejšia náhrada IP adries, ktoré sú v tvare čísel a znakov. Domény sú tak ľahšie zapamätateľné oproti ich zápisom v podobe IP adries, najmä ak sa priamo spájajú so značkami, ktoré reprezentujú.

Domény možno rozdeľovať na úrovne. Jednotlivé úrovne domény sa oddeľujú bodkou.

Doména prvej úrovne predstavuje koncovku, ktorá sa nachádza za názvom, teda v našom prípade .sk. Existujú najmä domény s dvoma typmi týchto koncoviek:

  • geografické domény: napr. .sk, .uk, .eu;
  • tematické domény: napr. .com (commercial), .org (organisation), .gov (government) .edu (education).

Ponuka tematických domén sa neustále rozširuje. Exotickejšie domény sú spravidla výrazne drahšie. Existujú napr. .art, .bank, .beer, .blog, .ninja, .pet, .smile atď.

Doménami druhej úrovne sú názvy pred doménovou koncovkou, napr. visibility.sk, google.com ap.

Domény tretej úrovne sa nazývajú aj subdomény. Ide o rôzne znaky, ktoré s doménou druhej úrovne spája bodka. Napr. events.visibility.sk, sk.wikipedia.org.