Definícia

Homepage je hlavná/domovská/úvodná stránka webu. Zvyčajne sa na ňu používateľ dostane po zadaní URL do adresného riadku prehliadača. Často je prvou stránkou, ktorú používatelia vidia pri návšteve webu. Ak ide o väčší web, slúži ako vstupný bod a mala by obsahovať navigačné prvky (napr. menu).

Popis

Úlohou homepage je informovať a zaujať návštevníkov a poskytnúť im prehľad o tom, čo stránka ponúka.

Na homepage sa zvyčajne nachádza dôležitý obsah, ktorý zahŕňa navigačné prvky, významné informácie o webe, produkty alebo ponuky služieb, novinky a relevantné odkazy, napr. na blogové články. Cieľom je umožniť návštevníkom ľahký a rýchly prístup k dôležitým častiam stránky, ako sú služby, blog, kontaktné informácie, produktové katalógy a ďalšie relevantné stránky.

Homepage tiež často obsahuje prvotriedne vizuálne prvky, ktoré majú zaujať návštevníkov a vytvoriť dobrý prvý dojem. To môže zahŕňať atraktívne obrázky, videá, štýlovú grafiku a dizajn, ktorý je vizuálne príťažlivý a zodpovedá celkovému štýlu webovej stránky.

Správne navrhnutá homepage by mala byť prehľadná, ľahko ovládateľná a zrozumiteľná pre návštevníkov. Mala by poskytnúť dostatočné informácie a viesť návštevníkov k ďalším dôležitým častiam webovej stránky. Účinná homepage je kľúčovým prvkom pri získavaní pozornosti, udržaní návštevníkov na stránke a smerovaní ich k požadovaným akciám, či už ide o nákup, registráciu, alebo ďalšiu interakciu so stránkou.

V URL je označovaná buď ako doména bez ďalšieho textu v URL, alebo s /homepage, napr. www.URL.sk, resp., www.URL.sk/homepage.

Príklad

Homepage visibility.sk:

Čo je homapage

Homepage marketingminer.com/sk:

Čo je domovská stránka

Homepage zeppelin.sk:

Čo je úvodná stránka