Definícia

Microsite (nazývaná aj minisite) je samostatná webová stránka, ktorá slúži ako doplnkový alebo podporný web k hlavnej stránke. Je zvyčajne vytvorená na podporu špecifickej kampane či propagácie konkrétneho produktu, služby alebo udalosti.

Popis

Pre microsite sú špecifické tieto vlastnosti a výhody:

  • Samostatná URL adresa: Zvyčajne sa nachádzajú na vlastnej doméne či subdoméne
  • Malý rozsah a jednoduchosť: Existujú jednostránkové microsite alebo obsahujú obvykle 3 – 8 strán. Sú často jednoduchšie a prehľadnejšie ako hlavné webové stránky.
  • Jednoznačný cieľ: Microsite sú vytvorené s jasným a konkrétnym cieľom, ako je propagácia produktu, služby, kampane alebo udalosti.
  • Cielený obsah: Obsah microsite je prispôsobený a zameraný na užšiu cieľovú skupinu ako na hlavnom webe.
  • Krátkodobá existencia: Microsite bývajú často dočasné a zamerané na konkrétnu kampaň alebo akciu, ktorá má obmedzené trvanie.
  • Interaktivita a optimalizácia pre konverzie: Môžu obsahovať interaktívne prvky, ako sú formuláre, videá, hry alebo ankety, aby zvýšili angažovanosť návštevníkov a aby maximalizovali mieru konverzie.
  • Špecifický dizajn: Dizajn microsite je často prispôsobený konkrétnemu cieľu a cieľovej skupine, čo zahŕňa jedinečnú grafiku či dynamické efekty.
  • Jednoduchšie sledovanie a analýza: Umožňujú detailné sledovanie používateľského správania a analýzu efektívnosti konkrétnych kampaní.
  • Lepšia optimalizácia pre vyhľadávače (SEO): Microsite môžu byť optimalizované pre konkrétne kľúčové slová a témy, čím zlepšujú viditeľnosť vo vyhľadávačoch.
  • Podpora virálneho šírenia informácií a prepojenie na sociálne siete.

Príklad

Príkladom microsite je web https://boost-conferences.sk/ vytvorený zvlášť pre eventy Boost, ktoré organizujeme ako agentúra Visibility. Web sídli na samostatnej doméne a má vlastný dizajn.

Microsite pre Boost konferencie