Definícia

DNS, skratka pre Domain Name System, je internetový systém, ktorý prevádza názvy domén (ako napríklad www.priklad.com) na numerické IP adresy (ako 198.0.3.2), ktoré sú potrebné pre lokalizáciu a identifikáciu počítačových služieb a zariadení s protokolmi IP.

DNS je základným prvkom internetovej infraštruktúry a umožňuje používateľom pristupovať k webovým stránkam a iným zdrojom na internete prostredníctvom jednoduchých názvov domén namiesto komplikovaných IP adries.

Popis

Tento systém funguje podobne ako rozsiahly adresár, kde každý registrovaný názov domény má priradenú unikátnu IP adresu.

Keď používateľ zadá názov domény do webového prehliadača, DNS servery vykonajú proces známy ako DNS lookup alebo DNS query. Počas tohto procesu DNS servery prehľadajú svoje záznamy, aby našli odpovedajúcu IP adresu pre zadaný názov domény. Po nájdení správnej adresy je táto informácia odoslaná späť do používateľovho prehliadača, ktorý potom použije túto IP adresu na načítanie požadovanej webovej stránky.

DNS systém je štruktúrovaný hierarchicky s viacerými úrovňami serverov, ktoré spolupracujú na spracovaní vyhľadávacích požiadaviek. Tieto úrovne zahŕňajú:

  • Koreňové servery – Tieto servery sú základom DNS hierarchie a odkazujú na servery pre domény najvyššej úrovne (TLDs) ako sú .com, .net alebo .org.
  • Doménové servery najvyššej úrovne (TLD servery) – Tieto typy serverov spravujú konkrétne domény najvyššej úrovne a odkazujú na autoritatívne servery pre jednotlivé domény.
  • Autoritatívne servery – Sú priamo zodpovedné za záznamy konkrétnych domén, poskytujú informácie ako adresy webových serverov (A záznamy) alebo e-mail serverov (MX záznamy).

DNS je nevyhnutný pre bezproblémovú funkčnosť internetu. Bez DNS by bolo pre používateľov veľmi náročné orientovať sa na internete, keďže by si museli pamätať komplexy IP adries pre každú webovú stránku alebo službu, ktorú chcú navštíviť.