Definícia

Server je počítačové zariadenie, ktoré spracúva požiadavku v svete internetu. Funguje na princípe, v ktorom mu príde požiadavka napr. od návštevníka webovej stránky a on používateľovi následne odošle odpoveď – webovú stránku, na ktorú sa snaží dostať.

Popis

Kedykoľvek sa človek snaží komunikovať cez internet, príde na server požiadavka, ktorú musí spracovať predtým, ako odošle odpoveď. Väčšinou príde okamžite, no môže sa stať, že komunikácia trvá aj niekoľko sekúnd. 

Server sa skladá aj z viacerých komponentov, ktoré sú podobné ako v bežných počítačoch. Konkrétne v ňom nájdete procesor, pamäťové moduly, pevné disky, sieťové adaptéry a ďalšie. Sú zakomponované do hardvérovej jednotky a prevádzkujú sa na špeciálne navrhnutých operačných systémoch pre serverové prostredie.

Server môže poskytovať viacero služieb, ako napríklad ukladanie a správu dát, hosting webových stránok, e-mailové služby, databázy a iné. 

Fungovanie servera sa tiež líši v závislosti od účelu a nastavenia. V prípade požiadavky sa dá server šifrovať alebo zabezpečiť rôznymi úrovňami ochrany, čo pomôže zvýšiť ochranu dát pred potenciálnymi hackermi alebo inými pokusmi o neoprávnené prístupy k dátam.

Servery sa delia podľa viacerých faktorov. Napríklad podľa účelu:

 • Webové servery: poskytujú webové stránky a aplikácie.
 • E-mailové servery: spravujú a doručujú e-mailové správy.
 • Databázové servery: poskytujú úložisko pre dáta a umožňujú ich spracovanie.
 • Súborové servery: slúžia na ukladanie a správu súborov.
 • Aplikačné servery: poskytujú platformu pre beh a riadenie aplikácií.

Alebo podľa typu hardvéru:

 • Tower servery: podobajú sa desktopovým počítačom, ale s väčšou spoľahlivosťou a výkonom.
 • Rack servery: sú umiestnené v rackových skriniach a sú vhodné pre väčšie organizácie.

Server sa môže nachádzať priamo vo vašom sídle, ale môžete si ho prenajať aj v iných krajinách, prípadne mestách. 

Najčastejšie používané servery

 1. Web server: Web server je typ servera, ktorý poskytuje webové stránky a súbory cez protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Medzi najpoužívanejšie web servery patria Apache HTTP Server, NGINX, Microsoft IIS a LiteSpeed Web Server.
 2. Email server: Email server je zodpovedný za prijímanie, odosielanie a uchovávanie elektronickej pošty. Najznámejším e-mail serverom je napríklad Microsoft Exchange Server.
 3. File server: File server slúži na zdieľanie a správu súborov a priečinkov medzi rôznymi zariadeniami v sieti. Používa sa na centrálnu správu a zabezpečenie prístupu k súborom.
 4. Database server: Database server je zodpovedný za ukladanie, riadenie a poskytovanie prístupu k databázam. Typickým príkladom je MySQL Server, Oracle Database Server alebo Microsoft SQL Server.
 5. DNS server: DNS (Domain Name System) server je zodpovedný za prevod doménových mien (napr. www.example.com) na IP adresy, aby bolo možné nájsť správny server, kde má webová stránka hosting.

Toto sú len niektoré z najbežnejších typov serverov, ktoré sa používajú v rôznych oblastiach IT infraštruktúry. Existuje ešte mnoho ďalších špecializovaných serverov, ako napríklad aplikačné servery, cloudové servery, virtuálne servery atď., ktoré sa používajú na špecifické účely a potreby.