Definícia

Infografika je vizuálny prostriedok pre prezentáciu informácií a dát v grafickej forme. Je to spôsob, ako zobraziť komplexné informácie rýchlo, prehľadne a atraktívne. Infografika je zvyčajne založená na kombinácii textu, dát, obrázkov a iných grafických prvkov.

Popis

Na čo slúži infografika?

Infografika umožňuje vizuálne komunikovať zložité dáta a informácie. Môžu pomôcť zvýšiť angažovanosť publika a rýchlo a efektívne zdieľať dôležité informácie.

Infografiky sa často používajú v novinách, časopisoch, reklamách a na webových stránkach.

Čo by mala obsahovať dobrá infografika?

  • Dobrá infografika by mala byť vizuálne atraktívna, jednoduchá a jasná, aby rýchlo a efektívne komunikovala informácie.
  • Mala by obsahovať relevantné dáta a informácie, ktoré sú užitočné pre cieľové publikum.
  • Mala by mať jasne definovanú tému a ucelený príbeh, ktorý bude podporovaný vizuálnymi prvky. 
  • Dobrá infografika by mala byť aj založená na zdrojoch, ktoré sú spoľahlivé a overené.

Kde si môžem infografiku vytvoriť?

Jedným z nástrojov je napr. Piktochart. Infografiku si však môžete vytvoriť v rôznych grafických nástrojoch, ako je Canva či Photoshop.

Príklad

S infografikou sme sa často mohli stretnúť počas pandémie koronavírusu, kedy boli infografiky vylepené na rôznych verejných priestoroch a toaletách. Infografika obsahovala obrázky a informácie o tom, ako sa chrániť pred koronavírusom a ako si správne umývať ruky.

Vo Visibility každý rok pripravujeme infografiku o bizarných slovách, ktoré ľudia pravidelné vyhľadávajú.

Čo je to infografika

Aj takto môže vyzerať infografika